Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze As of Trajan, Rome, AD 98 - AD 99 0000.999.18548
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
26.0
Βάρος
13.5
British Museum: R.11860
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
11.1
350287: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Σημείο εύρεσης
City and County of Newport
350509: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Σημείο εύρεσης
City and County of Newport
351911: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Σημείο εύρεσης
City and County of Newport
379183: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Σημείο εύρεσης
Flintshire
371768: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Σημείο εύρεσης
Conwy County Borough
516041: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Διάμετρος
27
Βάρος
6.5
Σημείο εύρεσης
Darlington

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6
Διάμετρος
26.5
Βάρος
10.76

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης