Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Nerva, Rome, AD 96 1905.57.331
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.0
Βάρος
3.35
Münze, Denar, 96 - 97 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
6
Βάρος
3.145
Münze, Denar, 96 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
7
Διάμετρος
18.56
Βάρος
3.221
Nerva 96 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
3.27
RIC 9, Nerva, 36249
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
6
Βάρος
3.2
Hoard
Llíria Hoard
RIC 9, Nerva, 36247
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.26
Hoard
Llíria Hoard
RIC 9, Nerva, 36248
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.45
Hoard
Llíria Hoard
Nerva 96 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
17
Βάρος
3.55
Nerva 96 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
3.60
Nerva 96 n. Chr.
Συλλογή
Freiberg University of Mining and Technology
Άξονας
6
Διάμετρος
0
Βάρος
3.31
British Museum: R.11481
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.39
British Museum: R.11480
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.28
British Museum: R.11479
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.37
379439: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Σημείο εύρεσης
Gwynedd
221687: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
6
Διάμετρος
18.76
Βάρος
3.03
Σημείο εύρεσης
Norton
992078: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
6
Διάμετρος
17.6
Βάρος
3.43
Σημείο εύρεσης
Wilsford cum Lake

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6.07
Διάμετρος
15.74
Βάρος
3.32

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης