Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Nerva, Rome, AD 96 1944.100.42621
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.0
Βάρος
2.91
Silver Denarius of Nerva, Rome, AD 96 1956.127.64
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.0
Βάρος
3.32
Silver Denarius of Nerva, Rome, AD 96. 1956.127.65
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
7
Διάμετρος
18.0
Βάρος
3.32
Nerva 96 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
7
Διάμετρος
19
Βάρος
3.50
Nerva 96 n. Chr.
Συλλογή
Freiberg University of Mining and Technology
Άξονας
6
Διάμετρος
0
Βάρος
1.97
379438: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Σημείο εύρεσης
Gwynedd
371283: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Σημείο εύρεσης
Herefordshire
286142: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
6
Διάμετρος
17.95
Βάρος
2.78
Σημείο εύρεσης
Forest Heath
240488: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
6
Διάμετρος
18.4
Βάρος
2.31
Σημείο εύρεσης
Newark and Sherwood
459032: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
6
Διάμετρος
17.65
Βάρος
2.6
Σημείο εύρεσης
Ripple
267151: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
6
Βάρος
3.24
Σημείο εύρεσης
Stagsden
Nerva 96 n. Chr.
Συλλογή
Coin Collection of Ruhr-Universität Bochum
Άξονας
12
Διάμετρος
18
Βάρος
3.30
Nerva 96 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
2.82
Nerva 96 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
2.75
Nerva 96 n. Chr.
Συλλογή
Department of Numismatics and Monetary History at the University of Vienna
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
3.17

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6.62
Διάμετρος
16.58
Βάρος
2.97

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης