Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Nerva, Rome, AD 96 1995.11.1592
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
17.5
Βάρος
3.3
Silver Denarius of Nerva, Rome, AD 96 1905.57.329
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.0
Βάρος
3.23
Silver Denarius of Nerva, Rome, AD 96 1944.100.42619
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.0
Βάρος
3.068
RIC 2_denarius, Nerva, 36243
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.19
Hoard
Llíria Hoard
734519: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
12
Διάμετρος
17.4
Βάρος
2.8
Σημείο εύρεσης
Crawley
771247: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
6
Διάμετρος
16.5
Βάρος
1
Σημείο εύρεσης
Cheshire East
966270: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
6
Διάμετρος
18.7
Βάρος
3.33
Σημείο εύρεσης
Isle of Wight
Nerva 96 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
2.83

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6.75
Διάμετρος
17.73
Βάρος
2.92

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης