Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Nerva, Rome, AD 97 1995.11.570
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
16.5
Βάρος
3.48
Silver Denarius of Nerva, Rome, AD 97 1911.23.5
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.0
Βάρος
3.03
Nerva 97 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
3.38
RIC 13_denarius, Nerva, 36253
Συλλογή
Museu Arqueològic de Llíria
Άξονας
6
Βάρος
3.42
Hoard
Llíria Hoard
RIC 13_denarius, Nerva, 36250
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.08
Hoard
Llíria Hoard
RIC 13_denarius, Nerva, 36251
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.17
Hoard
Llíria Hoard
RIC 13_denarius, Nerva, 36252
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.38
Hoard
Llíria Hoard
349976: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Βάρος
3.02
Σημείο εύρεσης
City and County of Newport
371235: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Σημείο εύρεσης
Powys
934827: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
6
Διάμετρος
17.5
Βάρος
2.82
Σημείο εύρεσης
Isle of Wight
Nerva 97 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
6
Διάμετρος
17
Βάρος
2.90
Nerva 97 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
6
Διάμετρος
17
Βάρος
3.27
Nerva 97 n. Chr.
Συλλογή
The Digital Coin Cabinet of University of Konstanz
Άξονας
6
Διάμετρος
17
Βάρος
3.22

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6
Διάμετρος
17.29
Βάρος
3.18

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης