Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Denarius with head of Nerva
Συλλογή
Museum of Fine Arts, Boston
Διάμετρος
19
Βάρος
3.20
112004: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Βάρος
2.57
Σημείο εύρεσης
Scotforth
414795: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
6
Βάρος
3.23
Σημείο εύρεσης
Ropley
984786: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
6
Διάμετρος
17.46
Βάρος
3.29
Σημείο εύρεσης
St Edmundsbury
201802: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
6
Διάμετρος
17
Βάρος
3.03
Σημείο εύρεσης
Ightham
970499: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
7
Διάμετρος
16.36
Βάρος
3.06
Σημείο εύρεσης
Shrewton

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6.25
Διάμετρος
17.46
Βάρος
3.06

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης