Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Gold Solidus of Zeno, Constantinople, AD 476 - AD 491 1905.57.610
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
19.5
Βάρος
4.429
Gold Solidus of Zeno, Constantinople, AD 476 - AD 491 1925.172.57
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
19.5
Βάρος
4.489
Gold Solidus of Zeno, Constantinople, AD 476 - AD 491. 1968.131.478
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
19.5
Βάρος
4.485
Gold Solidus of Zeno, Constantinople, AD 476 - AD 491. 1968.131.482
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
19.5
Βάρος
4.48
Gold Solidus of Zeno, Constantinople, AD 476 - AD 491. 1980.109.234
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
19.5
Βάρος
4.471
Gold Solidus of Zeno, Constantinople, AD 476 - AD 491 1946.51.127
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
20.0
Βάρος
4.402
Gold Solidus of Zeno, Constantinople, AD 476 - AD 491. 1948.19.1942
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
20.0
Βάρος
4.471
Gold Solidus of Zeno, Constantinople, AD 476 - AD 491. 1967.180.21
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
20.0
Βάρος
4.31
Gold Solidus of Zeno, Constantinople, AD 476 - AD 491 1966.181.4
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
20.5
Βάρος
4.47
Gold Solidus of Zeno, Constantinople, AD 476 - AD 491 1977.158.1008
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
20.5
Βάρος
4.466
Gold Solidus of Zeno, Constantinople, AD 476 - AD 491. 1967.297.1
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
21.0
Βάρος
4.47
Solidus of Zeno, Constantinople
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
6
Βάρος
4.5
Solidus of Zeno, Constantinople
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
6
Βάρος
4.5
Zeno 476–491 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
21
Βάρος
4.47
Zeno 476-491 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
20
Βάρος
4.42
British Museum: R.356
Συλλογή
British Museum
Βάρος
3.98

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6
Διάμετρος
20.04
Βάρος
4.43

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης