Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Records 1 to 48 of 251

Solidus of Honorius, Mediolanum (Gaul)
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
4
Βάρος
4.49
Fundmünze, Solidus, 395 - 402 n. Chr.
Συλλογή
State Museum of Prehistory Halle
Άξονας
12
Διάμετρος
21.24
Βάρος
4.45
Fundmünze, Solidus, 395 - 402 n. Chr.
Συλλογή
State Museum of Prehistory Halle
Άξονας
6
Διάμετρος
21.0
Βάρος
4.64
Fundmünze, Solidus, 395 - 402 n. Chr.
Συλλογή
State Museum of Prehistory Halle
Άξονας
6
Διάμετρος
21.49
Βάρος
4.33
Fundmünze, Solidus, 395 - 402 n. Chr.
Συλλογή
State Museum of Prehistory Halle
Άξονας
7
Διάμετρος
21.55
Βάρος
4.46
Honorius 395-402 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
21
Βάρος
4.51
Honorius 395-402 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
21
Βάρος
4.37
Honorius 395-402 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
21
Βάρος
4.44
British Museum: 1994,0401,42.1
Συλλογή
British Museum
Βάρος
4.44
British Museum: 1994,0401,42.10
Συλλογή
British Museum
Βάρος
4.45
British Museum: 1994,0401,42.100
Συλλογή
British Museum
Βάρος
4.46
British Museum: 1994,0401,42.101
Συλλογή
British Museum
Βάρος
4.42
British Museum: 1994,0401,42.102
Συλλογή
British Museum
Βάρος
4.49
British Museum: 1994,0401,42.103
Συλλογή
British Museum
Βάρος
4.48
British Museum: 1994,0401,42.104
Συλλογή
British Museum
Βάρος
4.49
British Museum: 1994,0401,42.105
Συλλογή
British Museum
Βάρος
4.53
British Museum: 1994,0401,42.106
Συλλογή
British Museum
Βάρος
4.48
British Museum: 1994,0401,42.107
Συλλογή
British Museum
Βάρος
4.46
British Museum: 1994,0401,42.108
Συλλογή
British Museum
Βάρος
4.48
British Museum: 1994,0401,42.109
Συλλογή
British Museum
Βάρος
4.46
British Museum: 1994,0401,42.11
Συλλογή
British Museum
Βάρος
4.46
British Museum: 1994,0401,42.110
Συλλογή
British Museum
Βάρος
4.45
British Museum: 1994,0401,42.111
Συλλογή
British Museum
Βάρος
4.48
British Museum: 1994,0401,42.112
Συλλογή
British Museum
Βάρος
4.48
British Museum: 1994,0401,42.113
Συλλογή
British Museum
Βάρος
4.5
British Museum: 1994,0401,42.114
Συλλογή
British Museum
Βάρος
4.47
British Museum: 1994,0401,42.115
Συλλογή
British Museum
Βάρος
4.48
British Museum: 1994,0401,42.116
Συλλογή
British Museum
Βάρος
4.44
British Museum: 1994,0401,42.117
Συλλογή
British Museum
Βάρος
4.45
British Museum: 1994,0401,42.118
Συλλογή
British Museum
Βάρος
4.49
British Museum: 1994,0401,42.119
Συλλογή
British Museum
Βάρος
4.47
British Museum: 1994,0401,42.12
Συλλογή
British Museum
Βάρος
4.49
British Museum: 1994,0401,42.120
Συλλογή
British Museum
Βάρος
4.49
British Museum: 1994,0401,42.121
Συλλογή
British Museum
Βάρος
4.47
British Museum: 1994,0401,42.122
Συλλογή
British Museum
Βάρος
4.48
British Museum: 1994,0401,42.123
Συλλογή
British Museum
Βάρος
4.45
British Museum: 1994,0401,42.124
Συλλογή
British Museum
Βάρος
4.44
British Museum: 1994,0401,42.125
Συλλογή
British Museum
Βάρος
4.52
British Museum: 1994,0401,42.126
Συλλογή
British Museum
Βάρος
4.47
British Museum: 1994,0401,42.127
Συλλογή
British Museum
Βάρος
4.37
British Museum: 1994,0401,42.128
Συλλογή
British Museum
Βάρος
4.51
British Museum: 1994,0401,42.129
Συλλογή
British Museum
Βάρος
4.46
British Museum: 1994,0401,42.13
Συλλογή
British Museum
Βάρος
4.49
British Museum: 1994,0401,42.130
Συλλογή
British Museum
Βάρος
4.49

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
7.1
Διάμετρος
21.16
Βάρος
4.46

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης