Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze Sestertius of Tiberius, Rome, AD 35 - AD 36 1944.100.39294
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
35.0
Βάρος
25.97
Tiberius 35–36 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
7
Διάμετρος
34
Βάρος
27.52
Tiberius 35-36 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
1
Διάμετρος
35
Βάρος
28.28
Tiberius 35-36 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
12
Διάμετρος
36
Βάρος
20.51
Tiberius 35-36 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
7
Διάμετρος
34
Βάρος
26.44
British Museum: 1921,1217.35
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
23.15
British Museum: R.6384
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
29.22
British Museum: 1872,0709.438
Συλλογή
British Museum
Άξονας
7
Βάρος
26.37
British Museum: R.6383
Συλλογή
British Museum
Άξονας
7
Βάρος
27.24
Tiberius 35-36 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
7
Διάμετρος
33
Βάρος
26.96

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
7.8
Διάμετρος
34.5
Βάρος
26.17

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης