Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze As of Tiberius, Rome, AD 35 - AD 36 1944.100.39295
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
26.5
Βάρος
10.13
Bronze As of Tiberius, Rome, AD 35 - AD 36. 0000.999.16800
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
27.0
Βάρος
10.57
Bronze As of Tiberius, Rome, AD 35 - AD 36 0000.999.16799
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
2
Διάμετρος
28.5
Βάρος
10.82
Bronze As of Tiberius, Rome, AD 35 - AD 36 1941.131.695
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
27.0
Βάρος
11.46
As of Tiberius, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
12
Βάρος
8.98
As of Tiberius, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
6
Βάρος
10.91
Münze, As, 35 - 36 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
2
Βάρος
11.562
Tiberius 35–36 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
7
Διάμετρος
29
Βάρος
12.02
Tiberius 35-36 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
12
Διάμετρος
26
Βάρος
9.69
Tiberius 35-36 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
12
Διάμετρος
26
Βάρος
10.96
Tiberius 35-36 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
12
Διάμετρος
27
Βάρος
10.77
Tiberius 35-36 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
12
Διάμετρος
28
Βάρος
10.31
Tiberius 35-36 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
29
Βάρος
11.60

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
8.07
Διάμετρος
27.5
Βάρος
10.72

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης