Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze As of Tiberius, Rome, AD 34 - AD 35 1944.100.39293
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
27.5
Βάρος
11.24
Bronze As of Tiberius, Rome, AD 34 - AD 35 1906.236.208
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
27.0
Βάρος
10.32
As of Tiberius, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
1
Βάρος
9.93
As of Tiberius, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
12
Βάρος
10.73
As with head of Tiberius
Συλλογή
Museum of Fine Arts, Boston
Διάμετρος
31
Βάρος
10.03
British Museum: R.6376
Συλλογή
British Museum
Άξονας
7
Βάρος
10.95
British Museum: R.6375
Συλλογή
British Museum
Άξονας
8
Βάρος
10.77

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
7.67
Διάμετρος
28.5
Βάρος
10.57

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης