Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Tiberius, Lugdunum, AD 15 - AD 16 1987.26.133
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
10
Διάμετρος
19.0
Βάρος
3.82
Silver Denarius of Tiberius, Lugdunum, AD 15 - AD 16. 1944.100.39241
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Διάμετρος
16.5
Βάρος
3.73
Silver Denarius of Tiberius, Lugdunum, AD 15 - AD 16 1944.100.39240
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Διάμετρος
18.0
Βάρος
3.56
Münze, Denar, 14 - 15 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
1
Βάρος
3.492
Tiberius 15–16 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
1
Διάμετρος
18
Βάρος
3.64
Tiberius 15-16 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
10
Διάμετρος
20
Βάρος
3.64
Tiberius 15-16 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
3
Διάμετρος
18
Βάρος
3.64
Tiberius 15-16 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
9
Διάμετρος
18
Βάρος
3.53
Tiberius 15-16 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
9
Διάμετρος
19
Βάρος
3.27
British Museum: 1973,0822.312
Συλλογή
British Museum
Άξονας
1
Βάρος
3.59
British Museum: R.6191
Συλλογή
British Museum
Άξονας
1
Βάρος
3.87
British Museum: 1841,0730.66
Συλλογή
British Museum
Άξονας
10
Βάρος
3.69
British Museum: TWN,Inv.7
Συλλογή
British Museum
Άξονας
11
Βάρος
3.71
British Museum: 1860,0330.26
Συλλογή
British Museum
Άξονας
11
Βάρος
3.72
British Museum: R.386
Συλλογή
British Museum
Άξονας
2
Βάρος
2.43
British Museum: 1921,0612.2
Συλλογή
British Museum
Άξονας
3
Βάρος
3.98
British Museum: 1931,0417.21
Συλλογή
British Museum
Άξονας
7
Βάρος
3.72
Tiberius 15-16 n. Chr.
Συλλογή
Coin Collections of the Goethe University, Frankfurt am Main
Άξονας
7
Διάμετρος
19
Βάρος
3.79
Tiberius 15-16 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
11
Διάμετρος
19
Βάρος
3.52

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6.4
Διάμετρος
18.41
Βάρος
3.59

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης