Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze Sestertius of Tiberius, Rome, AD 22 - AD 23 1935.117.358
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
34.0
Βάρος
27.52
Bronze Sestertius of Tiberius, Rome, AD 22 - AD 23 1944.100.39212
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
37.5
Βάρος
26.92
Bronze Sestertius of Tiberius, Rome, AD 22 - AD 23 1887.9.1
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
33.5
Βάρος
26.2
Bronze Sestertius of Tiberius, Rome, AD 22 - AD 23 1944.100.39277
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
34.0
Βάρος
26.71
Sestertius of Tiberius
Συλλογή
J. Paul Getty Museum
Βάρος
26.5
Tiberius 22–23 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
36
Βάρος
27.61
Sestertius with Tiberius seated
Συλλογή
Museum of Fine Arts, Boston
Διάμετρος
34
Βάρος
28.46
Tiberius 22-23 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
12
Διάμετρος
35
Βάρος
27.29
Tiberius 22-23 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
34
Βάρος
28.01
Tiberius 22-23 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
35
Βάρος
27.60
Tiberius 22-23 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
36
Βάρος
27.74
Tiberius 22-23 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
7
Διάμετρος
36
Βάρος
27.15
British Museum: R.6346
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
24.87
British Museum: R.6345
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
27.48
British Museum: R.6348
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
23.96
British Museum: R.6347
Συλλογή
British Museum
Άξονας
7
Βάρος
25.66
Tiberius 22-23 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
7
Διάμετρος
32
Βάρος
18.32

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
7.8
Διάμετρος
34.75
Βάρος
26.35

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης