Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Otho, Rome, AD 69 1956.127.1272
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
17.0
Βάρος
3.23
Silver Denarius of Otho, Rome, AD 69 1995.11.4
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.0
Βάρος
3.13
Fitzwilliam Museum - Object CM.BU.191-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.24
Denarius of Otho, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
6
Βάρος
3.18
Otho 69 n. Chr.
Συλλογή
The Digital Coin Cabinet of Mainz University
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
3.25
Münze, Denar, 15 Jannuar - Mitte April 69 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
7
Διάμετρος
18.50
Βάρος
3.083
Otho 69 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
5
Διάμετρος
17
Βάρος
3.29
Otho 69 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
3.44
Otho 69 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
7
Διάμετρος
19
Βάρος
3.21
Otho 69 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
5
Διάμετρος
18
Βάρος
3.20
Otho 69 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
5
Διάμετρος
18
Βάρος
3.07
Otho 69 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
5
Διάμετρος
19
Βάρος
3.18
Otho 69 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
3.21
Otho 69 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
2.82
Otho 69 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
3.19
British Museum: 1997,0140.49
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.03
British Museum: R.10235
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.69
Otho 69 n. Chr.
Συλλογή
Coin Collection of Ruhr-Universität Bochum
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
2.95
Otho 69 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
6
Διάμετρος
20
Βάρος
3.06
Otho 69 n. Chr.
Συλλογή
Digitales Münzkabinett der Universität Heidelberg
Άξονας
4
Διάμετρος
18
Βάρος
3.44
Otho 69 n. Chr.
Συλλογή
The Digital Coin Cabinet of Kiel University
Άξονας
5
Διάμετρος
18
Βάρος
3.08

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6
Διάμετρος
18.32
Βάρος
3.2

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης