Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Nero, Rome, AD 67 - AD 68 1987.26.135
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
4
Διάμετρος
18.0
Βάρος
3.01
Münze, Denar, 67 - 68 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
6
Βάρος
3.453
Nero 67–68 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
3.38
RIC 72, Nerón, 36012
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
5
Βάρος
3.41
Hoard
Llíria Hoard
RIC 72, Nerón, 36013
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.03
Hoard
Llíria Hoard
Nero ca. 67-68 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
16
Βάρος
3.24
Nero ca. 67-68 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
17
Βάρος
2.91
Nero ca. 67-68 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
2.91
British Museum: 1843,1024.268
Συλλογή
British Museum
Άξονας
5
Βάρος
3.16
British Museum: R.9912
Συλλογή
British Museum
Άξονας
7
Βάρος
3.46
Nero ca. 67-68 n. Chr.
Συλλογή
Coin Collection of Ruhr-Universität Bochum
Άξονας
5
Διάμετρος
17
Βάρος
3.30
Nero 67-68 n. Chr.
Συλλογή
Department of Numismatics and Monetary History at the University of Vienna
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
3.06

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
5.67
Διάμετρος
17.57
Βάρος
3.19

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης