Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Nero, Rome, AD 66 - AD 67 1985.140.32
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.0
Βάρος
2.84
Denarius of Nero, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
6
Βάρος
2.98
FRC PL Coin4777
Συλλογή
FRC PL
Σημείο εύρεσης
Nietulisko Małe
Münze, Denar, 66 - 67 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
6
Διάμετρος
18.52
Βάρος
3.109
Nero 63–68 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
5
Διάμετρος
18
Βάρος
3.40
Nero 66–67 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
5
Διάμετρος
19
Βάρος
3.19
RIC 67, Nerón, 36011
Συλλογή
Museu de Prehistòria de València
Άξονας
6
Βάρος
3.04
Hoard
Llíria Hoard
Nero ca. 66-67 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
17
Βάρος
2.91
Nero ca. 66-67 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
3.16
Nero ca. 66-67 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
3.08
AFE RGK Coin3237
Συλλογή
AFE RGK Coinfinds
Βάρος
3.03
Σημείο εύρεσης
Jever
British Museum: R.9910
Συλλογή
British Museum
Άξονας
5
Βάρος
2.79
British Museum: 1994,0915.279
Συλλογή
British Museum
Άξονας
5
Βάρος
3.36
British Museum: 1994,0915.280
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
2.95
British Museum: R.9909
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.18

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
5.69
Διάμετρος
18.07
Βάρος
3.12

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης