Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Nero 66–67 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
7.29
Nero 66–67 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
8
Διάμετρος
18
Βάρος
7.21
Nero ca. 66-67 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
7.29
Nero ca. 66-67 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
7.20
Nero ca. 66-67 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
20
Βάρος
7.29
LANCUM-A0DD8E: A Roman coin issued by Nero RIC ID:ric.1(2).ner.63
Συλλογή
Roman coins from the Portable Antiquities Scheme
Διάμετρος
19.0
Βάρος
6.9
Σημείο εύρεσης
Cockermouth
British Museum: R.6527
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
7.32
British Museum: 1912,0607.58
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
7.2
British Museum: 1964,1203.98
Συλλογή
British Museum
Άξονας
7
Βάρος
7.26

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6.33
Διάμετρος
18.83
Βάρος
7.23

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης