Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Nero 66–67 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
7.29
Nero 66–67 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
8
Διάμετρος
18
Βάρος
7.21
Nero ca. 66-67 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
7.29
Nero ca. 66-67 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
7.20
Nero ca. 66-67 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
20
Βάρος
7.29
British Museum: R.6527
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
7.32
British Museum: 1912,0607.58
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
7.2
British Museum: 1964,1203.98
Συλλογή
British Museum
Άξονας
7
Βάρος
7.26
352602: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Σημείο εύρεσης
City and County of Newport
735983: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Διάμετρος
19
Βάρος
6.9
Σημείο εύρεσης
Allerdale
52857: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Διάμετρος
19
Βάρος
7.25
Σημείο εύρεσης
Cornwall
490424: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
6
Διάμετρος
19.3
Βάρος
7.26
Σημείο εύρεσης
Suffolk Coastal

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6.3
Διάμετρος
18.91
Βάρος
7.24

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης