Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Records 1 to 48 of 53

Bronze As of Nero, Rome, AD 62 - AD 68. 1960.170.207
Συλλογή
American Numismatic Society
Διάμετρος
27.5
Βάρος
10.38
Bronze As of Nero, Rome, AD 62 - AD 68. 1906.236.232
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
27.0
Βάρος
11.49
Bronze As of Nero, Rome, AD 62 - AD 68 1995.11.1793
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
28.0
Βάρος
9.12
Bronze As of Nero, Rome, AD 62 - AD 68. 1957.172.1551
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
25.0
Βάρος
10.63
Bronze As of Nero, Rome, AD 62 - AD 68 0000.999.17234
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
26.0
Βάρος
9.9
Bronze As of Nero, Rome, AD 62 - AD 68. 1905.98.5
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
26.0
Βάρος
9.51
Bronze As of Nero, Rome, AD 62 - AD 68 1944.100.39753
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
26.0
Βάρος
9.41
Bronze As of Nero, Rome, AD 62 - AD 68. 0000.999.17235
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
26.5
Βάρος
10.43
Bronze As of Nero, Rome, AD 62 - AD 68. 1918.999.111
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
26.5
Βάρος
9.89
Bronze As of Nero, Rome, AD 62 - AD 68. 1944.100.39754
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
26.5
Βάρος
10.95
Bronze As of Nero, Rome, AD 62 - AD 68. 1944.100.39755
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
26.5
Βάρος
11.51
Bronze As of Nero, Rome, AD 62 - AD 68. 1944.100.39756
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
27.0
Βάρος
10.42
Bronze As of Nero, Rome, AD 62 - AD 68. 1960.170.208
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
27.5
Βάρος
12.25
Bronze As of Nero, Rome, AD 62 - AD 68. 1960.170.209
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
27.5
Βάρος
12.06
Bronze As of Nero, Rome, AD 62 - AD 68 1982.1.1
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
28.5
Βάρος
17.76
Bronze As of Nero, Rome, AD 62 - AD 68. 1944.100.39757
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
7
Διάμετρος
26.5
Βάρος
10.81
Bronze As of Nero, Rome, AD 62 - AD 68 1957.172.1550
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
7
Διάμετρος
27.0
Βάρος
12.47
Fitzwilliam Museum - Object CM.BU.183-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
9.63
As of Nero, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
5
Βάρος
10.97
As of Nero, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
5
Βάρος
9.44
As of Nero, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
6
Βάρος
12.1
As of Nero, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
6
Βάρος
10.64
As of Nero, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
6
Βάρος
12.21
As of Nero, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
6
Βάρος
9.86
As of Nero, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
6
Βάρος
13.56
As of Nero, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
7
Βάρος
11.11
As of Nero, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
7
Βάρος
10.98
Nero 62-68 n. Chr.
Συλλογή
The Digital Coin Cabinet of Mainz University
Άξονας
6
Διάμετρος
28
Βάρος
10.84
Münze, As, 65 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
5
Βάρος
12.244
Münze, As, 65 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
6
Βάρος
9.887
Münze, As, 65 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
6
Διάμετρος
27.88
Βάρος
11.512
Münze, As, 65 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
6
Διάμετρος
28.24
Βάρος
10.651
Münze, As, 64 - 68 n. Chr.
Συλλογή
Oldenburg Municipal Museum
Άξονας
6
Διάμετρος
27.09
Βάρος
11.34
Münze, As, 65 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
7
Βάρος
9.949
Münze, As, 65 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
7
Διάμετρος
27.84
Βάρος
11.954
As with head of Nero
Συλλογή
Museum of Fine Arts, Boston
Διάμετρος
28
Βάρος
10.87
Dupondius with head of Nero
Συλλογή
Museum of Fine Arts, Boston
Διάμετρος
28
Βάρος
11.95
Nero ca. 65 n. Chr.
Συλλογή
Freiberg University of Mining and Technology
Άξονας
6
Διάμετρος
0
Βάρος
12.39
Nero ca. 65 n. Chr.
Συλλογή
Freiberg University of Mining and Technology
Άξονας
7
Διάμετρος
0
Βάρος
9.80
Nero ca. 65 n. Chr.
Συλλογή
Freiberg University of Mining and Technology
Άξονας
7
Διάμετρος
0
Βάρος
11.40
British Museum: R.9994
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
12.52
Nero 64-68 n. Chr.
Συλλογή
Coin Collection of Ruhr-Universität Bochum
Άξονας
6
Διάμετρος
25
Βάρος
10.91
Rom: Nero ca. 65 n. Chr.
Συλλογή
Coin collections of the Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU)
Άξονας
12
Διάμετρος
27
Βάρος
10.45

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6.78
Διάμετρος
24.84
Βάρος
10.98

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης