Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze As of Nero, Rome, AD 62 - AD 68 1944.100.39767
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
23.0
Βάρος
7.68
Bronze As of Nero, Rome, AD 62 - AD 68 1957.172.1554
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
23.0
Βάρος
7.89
Bronze As of Nero, Rome, AD 62 - AD 68 1892.32.1
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
25.0
Βάρος
8.55
As of Nero, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
6
Βάρος
6.98
Münze, As, 64 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
5
Βάρος
8.899
Münze, As, 64 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
6
Βάρος
8.259
Münze, As, 64 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
7
Βάρος
7.394
Nero um 64 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
24
Βάρος
6.53
Nero um 64 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
25
Βάρος
8.85
Nero ca. 64 n. Chr.
Συλλογή
Freiberg University of Mining and Technology
Άξονας
6
Διάμετρος
0
Βάρος
6.38
Nero ca. 64 n. Chr.
Συλλογή
Freiberg University of Mining and Technology
Άξονας
6
Διάμετρος
0
Βάρος
8.05
British Museum: 1913,0604.79
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
7.46
Nero um 64 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
6
Διάμετρος
24
Βάρος
6.72
Nero um 64 n. Chr.
Συλλογή
Digitales Münzkabinett der Universität Heidelberg
Άξονας
5
Διάμετρος
24
Βάρος
7.50
Nero ca. 64 n. Chr.
Συλλογή
The Digital Coin Cabinet of Kiel University
Άξονας
6
Διάμετρος
25
Βάρος
6.99
Nero um 64 n. Chr.
Συλλογή
The Academic Coin Cabinet of the Archaeological Collection of Rostock University
Άξονας
6
Διάμετρος
22
Βάρος
6.90

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
5.94
Διάμετρος
19.55
Βάρος
7.56

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης