Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Records 1 to 48 of 135

Bronze As of Gaius/Caligula, Rome, AD 37 - AD 41 1974.26.606
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
25.0
Βάρος
10.36
Bronze As of Gaius/Caligula, Rome, AD 37 - AD 41. 1906.236.212
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
26.0
Βάρος
10.72
Bronze As of Gaius/Caligula, Rome, AD 37 - AD 41 1944.100.39305
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
26.0
Βάρος
10.78
Bronze As of Gaius/Caligula, Rome, AD 37 - AD 41. 1978.64.392
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
26.5
Βάρος
11.07
Bronze As of Gaius/Caligula, Rome, AD 37 - AD 41 0000.999.16804
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
27.0
Βάρος
10.14
Bronze As of Gaius/Caligula, Rome, AD 37 - AD 41. 1957.172.1520
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
27.0
Βάρος
10.94
Bronze As of Gaius/Caligula, Rome, AD 37 - AD 41 1905.98.4
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
27.5
Βάρος
10.87
Bronze As of Gaius/Caligula, Rome, AD 37 - AD 41. 1974.26.607
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
27.5
Βάρος
9.92
Bronze As of Gaius/Caligula, Rome, AD 37 - AD 41 1995.11.1631
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
27.5
Βάρος
10.26
Bronze As of Gaius/Caligula, Rome, AD 37 - AD 41. 1944.100.39306
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
28.0
Βάρος
10.38
Bronze As of Gaius/Caligula, Rome, AD 37 - AD 41. 1944.100.39307
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
28.0
Βάρος
10.45
Bronze As of Gaius/Caligula, Rome, AD 37 - AD 41. 1944.100.39308
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
28.0
Βάρος
10.46
Bronze As of Gaius/Caligula, Rome, AD 37 - AD 41. 1949.98.3
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
28.0
Βάρος
17.59
Bronze As of Gaius/Caligula, Rome, AD 37 - AD 41. 1906.236.211
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
28.5
Βάρος
10.18
Bronze As of Gaius/Caligula, Rome, AD 37 - AD 41 1948.19.1046
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
28.5
Βάρος
10.42
Bronze As of Gaius/Caligula, Rome, AD 37 - AD 41. 1948.19.1047
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
28.5
Βάρος
11.06
Bronze As of Gaius/Caligula, Rome, AD 37 - AD 41 1951.61.33
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
28.5
Βάρος
11.09
Bronze As of Gaius/Caligula, Rome, AD 37 - AD 41. 1948.19.1048
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
29.0
Βάρος
10.79
Bronze As of Gaius/Caligula, Rome, AD 37 - AD 41 1937.158.461
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
30.0
Βάρος
10.96
Bronze As of Gaius/Caligula, Rome, AD 37 - AD 41. 0000.999.16805
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
7
Διάμετρος
27.0
Βάρος
10.74
Bronze As of Gaius/Caligula, Rome, AD 37 - AD 41 1941.131.696
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
7
Διάμετρος
27.0
Βάρος
10.27
Fitzwilliam Museum - Object CM.6563-2007
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
10.44
Fitzwilliam Museum - Object CM.BU.154-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
9.84
Fitzwilliam Museum - Object CM.BU.166-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
10.77
As of Caligula, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
6
Βάρος
9.81
As of Caligula, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
6
Βάρος
11.22
As of Caligula, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
6
Βάρος
10.08
As of Caligula, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
6
Βάρος
10.37
As of Caligula, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
6
Βάρος
11.07
As of Caligula, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
6
Βάρος
10.27
As of Caligula, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
7
Βάρος
9.73
As of Caligula, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
7
Βάρος
9.96
As of Caligula, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
7
Βάρος
10.32
As of Gaius (Caligula), Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
7
Βάρος
9.05
As of Caligula, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
7
Βάρος
9.83
As of Gaius (Caligula), Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
7
Βάρος
8.21
As of Caligula, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
7
Βάρος
9.84
Caius (Caligula) (37-41); Rom; 39 - 41; As; MIR 24-6
Συλλογή
University of Graz
Άξονας
5
Βάρος
12.66
Caius (Caligula) (37-41); Rom; 39 - 41; As; MIR 24-6
Συλλογή
University of Graz
Άξονας
5
Βάρος
10.87
Caius (Caligula) (37-41); Rom; 39 - 41; As; MIR 24-6
Συλλογή
University of Graz
Άξονας
5
Βάρος
10.68
Caius (Caligula) (37-41); Rom; 39 - 41; As; MIR 24-6
Συλλογή
University of Graz
Άξονας
6
Βάρος
9.52
Caius (Caligula) (37-41); Rom; 39 - 41; As; MIR 24-6
Συλλογή
University of Graz
Άξονας
6
Βάρος
11.14
Caius (Caligula) (37-41); Rom; 39 - 41; As; MIR 24-6
Συλλογή
University of Graz
Άξονας
6
Βάρος
10.6
Caius (Caligula) (37-41); Rom; 39 - 41; As; MIR 24-6
Συλλογή
University of Graz
Άξονας
6
Βάρος
9.91

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6.62
Διάμετρος
28.03
Βάρος
10.43

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης