Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze Sestertius of Gaius/Caligula, Rome, AD 40 - AD 41 1988.5.2
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
34.0
Βάρος
22.92
Bronze Sestertius of Gaius/Caligula, Rome, AD 40 - AD 41 2014.13.1
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
36.0
Βάρος
28.74
Sestertius of Caligula, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
6
Βάρος
21.51
Münze, Sesterz, 40 - 41 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
7
Βάρος
26.626
Caius (Caligula) 40–41 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
36
Βάρος
26.45
Sestertius with Pietas seated, struck under Gaius (Caligula)
Συλλογή
Museum of Fine Arts, Boston
Διάμετρος
35.5
Βάρος
26.73
Caligula 40-41 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
34
Βάρος
24.06
Caligula 40-41 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
35
Βάρος
27.58
Caligula 40-41 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
35
Βάρος
25.63
Caligula 40-41 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
36
Βάρος
29.40
Caligula 40-41 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
7
Διάμετρος
35
Βάρος
28.36
Caligula 40-41 n. Chr.
Συλλογή
Freiberg University of Mining and Technology
Άξονας
6
Διάμετρος
0
Βάρος
26.81
Caligula 40-41 n. Chr.
Συλλογή
Freiberg University of Mining and Technology
Άξονας
6
Διάμετρος
0
Βάρος
25.05
British Museum: 1872,0709.445
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
26.05
Caligula 40-41 n. Chr.
Συλλογή
Coin Collection of Ruhr-Universität Bochum
Άξονας
6
Διάμετρος
32
Βάρος
24.42

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6.13
Διάμετρος
29.04
Βάρος
26.65

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης