Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze Sestertius of Gaius/Caligula, Rome, AD 37 - AD 38 1957.172.1526
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
33.5
Βάρος
25.75
Bronze Sestertius of Gaius/Caligula, Rome, AD 37 - AD 38 1984.176.5
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
34.0
Βάρος
22.99
Bronze Sestertius of Gaius/Caligula, Rome, AD 37 - AD 38 1944.100.39338
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
34.5
Βάρος
24.92
Bronze Sestertius of Gaius/Caligula, Rome, AD 37 - AD 38 1995.11.1543
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
36.0
Βάρος
27.09
Münze, Sesterz, 37 - 38 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
7
Διάμετρος
34.69
Βάρος
23.699
Caius (Caligula) 37–38 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
37
Βάρος
28.05
Sestertius with Pietas seated, struck under Gaius (Caligula)
Συλλογή
Museum of Fine Arts, Boston
Διάμετρος
34.5
Βάρος
27.60
Caligula 37-38 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
34
Βάρος
27.38
Caligula 37-38 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
7
Διάμετρος
35
Βάρος
25.85
British Museum: R.6436
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
30.58
British Museum: R.6437
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
26.44
British Museum: R.6438
Συλλογή
British Museum
Άξονας
7
Βάρος
23.98
Caligula 37-38 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
6
Διάμετρος
33
Βάρος
23.15
Caligula 37-38 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
8
Διάμετρος
34
Βάρος
23.59
Gaius/Caligula 37-38 n. Chr.
Συλλογή
Department of Numismatics and Monetary History at the University of Vienna
Άξονας
6
Διάμετρος
34
Βάρος
23.64

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6.36
Διάμετρος
34.52
Βάρος
25.65

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης