Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze As of Claudius, Rome, AD 41 - AD 50 1979.999.10
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
24.5
Βάρος
10.48
Bronze As of Claudius, Rome, AD 41 - AD 50 1944.100.39386
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
25.5
Βάρος
10.76
Bronze As of Claudius, Rome, AD 41 - AD 50 0000.999.16834
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
27.0
Βάρος
11.52
Bronze As of Claudius, Rome, AD 41 - AD 50 1957.172.1529
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
27.0
Βάρος
11.58
Bronze As of Claudius, Rome, AD 41 - AD 50. 1944.100.39387
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
27.5
Βάρος
11.96
Bronze As of Claudius, Rome, AD 41 - AD 50. 1980.109.339
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
27.5
Βάρος
8.53
Bronze As of Claudius, Rome, AD 41 - AD 50. 1944.100.39388
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
28.0
Βάρος
12.0
Bronze As of Claudius, Rome, AD 41 - AD 50 1995.11.1532
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
7
Διάμετρος
28.0
Βάρος
10.32
As of Claudius, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
6
Βάρος
10.87
As of Claudius, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
6
Βάρος
9.98
As of Claudius, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
6
Βάρος
11.53
Claudius 41-50 n. Chr.
Συλλογή
The Digital Coin Cabinet of Mainz University
Άξονας
7
Διάμετρος
29
Βάρος
10.66
Claudius 41-50 n. Chr.
Συλλογή
The Digital Coin Cabinet of Mainz University
Άξονας
7
Διάμετρος
30
Βάρος
12.83
Münze, As, 41 - 50 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
6
Βάρος
11.210
Münze, As, 41 - 50 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
6
Διάμετρος
28.46
Βάρος
10.057
Münze, As, 41 - 50 n. Chr.
Συλλογή
State Museum of Prehistory Halle
Άξονας
6
Διάμετρος
28.40
Βάρος
10.99
Münze, As, 41 - 50 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
7
Βάρος
10.275
Münze, As, 41 - 50 n. Chr.?
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
7
Διάμετρος
29.15
Βάρος
11.121
Claudius ca. 41-50 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
30
Βάρος
11.35
Claudius ca. 41-50 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
7
Διάμετρος
29
Βάρος
10.21
British Museum: 1838,0703.1
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
9.33
British Museum: R.9839
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
9.7
Claudius ca. 41-50 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
6
Διάμετρος
27
Βάρος
11.23
Claudius 41-50 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
6
Διάμετρος
28
Βάρος
6.84
Claudius 41-50 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
6
Διάμετρος
29
Βάρος
10.69
Claudius 41-50 n. Chr.
Συλλογή
Digitales Münzkabinett der Universität Heidelberg
Άξονας
6
Διάμετρος
29
Βάρος
9.60
Claudius 41-50 n. Chr.
Συλλογή
Digitales Münzkabinett der Universität Heidelberg
Άξονας
6
Διάμετρος
29
Βάρος
10.80
Claudius 41-50 n. Chr.
Συλλογή
The Digital Coin Cabinet of Kiel University
Άξονας
6
Διάμετρος
28
Βάρος
10.82
Claudius 41-50 n. Chr.
Συλλογή
Department of Numismatics and Monetary History at the University of Vienna
Άξονας
6
Διάμετρος
29
Βάρος
11.55
Römische Kaiserzeit: Claudius 41-50 n. Chr.
Συλλογή
Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg
Άξονας
6
Διάμετρος
28
Βάρος
9.89
Römische Kaiserzeit: Claudius 41-50 n. Chr.
Συλλογή
Martin von Wagner Museum der Universität Würzburg
Άξονας
6
Διάμετρος
28
Βάρος
10.01

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6.21
Διάμετρος
28
Βάρος
10.61

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης