Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Records 1 to 48 of 65

Bronze Sestertius of Claudius, Rome, AD 41 - AD 50. 1953.171.1173
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
28.0
Βάρος
27.79
Bronze Sestertius of Claudius, Rome, AD 41 - AD 50. 1953.171.1186
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
30.0
Βάρος
24.96
Bronze Sestertius of Claudius, Rome, AD 41 - AD 50. 1953.171.1225
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
32.0
Βάρος
27.32
Bronze Sestertius of Claudius, Rome, AD 41 - AD 50 1944.100.39380
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
34.0
Βάρος
29.27
Bronze Sestertius of Claudius, Rome, AD 41 - AD 50. 1953.171.1226
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
34.0
Βάρος
23.62
Bronze Sestertius of Claudius, Rome, AD 41 - AD 50. 1996.104.2
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
34.0
Βάρος
28.36
Bronze Sestertius of Claudius, Rome, AD 41 - AD 50. 1944.100.53399
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
35.0
Βάρος
26.83
Bronze Sestertius of Claudius, Rome, AD 41 - AD 50 1953.171.1169
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
35.0
Βάρος
26.45
Bronze Sestertius of Claudius, Rome, AD 41 - AD 50. 1953.171.1174
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
35.0
Βάρος
23.95
Bronze Sestertius of Claudius, Rome, AD 41 - AD 50. 1953.171.1176
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
35.0
Βάρος
25.78
Bronze Sestertius of Claudius, Rome, AD 41 - AD 50. 1953.171.1187
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
35.0
Βάρος
25.68
Bronze Sestertius of Claudius, Rome, AD 41 - AD 50. 1953.171.1191
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
35.0
Βάρος
27.41
Bronze Sestertius of Claudius, Rome, AD 41 - AD 50. 1953.171.1194
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
35.0
Βάρος
27.07
Bronze Sestertius of Claudius, Rome, AD 41 - AD 50. 1953.171.1198
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
35.0
Βάρος
22.87
Bronze Sestertius of Claudius, Rome, AD 41 - AD 50. 1953.171.1227
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
35.0
Βάρος
25.13
Bronze Sestertius of Claudius, Rome, AD 41 - AD 50. 1953.171.1235
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
35.0
Βάρος
25.68
Bronze Sestertius of Claudius, Rome, AD 41 - AD 50. 1996.104.3
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
35.0
Βάρος
24.19
Bronze Sestertius of Claudius, Rome, AD 41 - AD 50 1916.192.170
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
36.0
Βάρος
26.79
Bronze Sestertius of Claudius, Rome, AD 41 - AD 50 1941.131.913
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
36.0
Βάρος
25.08
Bronze Sestertius of Claudius, Rome, AD 41 - AD 50. 1953.171.1170
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
36.0
Βάρος
25.24
Bronze Sestertius of Claudius, Rome, AD 41 - AD 50. 1953.171.1171
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
36.0
Βάρος
27.53
Bronze Sestertius of Claudius, Rome, AD 41 - AD 50. 1953.171.1172
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
36.0
Βάρος
26.47
Bronze Sestertius of Claudius, Rome, AD 41 - AD 50. 1953.171.1180
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
36.0
Βάρος
24.1
Bronze Sestertius of Claudius, Rome, AD 41 - AD 50. 1953.171.1182
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
36.0
Βάρος
29.75
Bronze Sestertius of Claudius, Rome, AD 41 - AD 50. 1953.171.1183
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
36.0
Βάρος
25.19
Bronze Sestertius of Claudius, Rome, AD 41 - AD 50. 1953.171.1192
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
36.0
Βάρος
24.38
Bronze Sestertius of Claudius, Rome, AD 41 - AD 50. 1953.171.1195
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
36.0
Βάρος
22.13
Bronze Sestertius of Claudius, Rome, AD 41 - AD 50. 1953.171.1196
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
36.0
Βάρος
25.34
Bronze Sestertius of Claudius, Rome, AD 41 - AD 50. 1953.171.1199
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
36.0
Βάρος
25.11
Bronze Sestertius of Claudius, Rome, AD 41 - AD 50. 1953.171.1239
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
36.0
Βάρος
22.24
Bronze Sestertius of Claudius, Rome, AD 41 - AD 50. 1953.171.1247
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
37.0
Βάρος
17.57
Bronze Sestertius of Claudius, Rome, AD 41 - AD 50 1995.11.1536
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
37.5
Βάρος
25.94
Bronze Sestertius of Claudius, Rome, AD 41 - AD 50. 1953.171.1175
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
38.0
Βάρος
27.23
Bronze Sestertius of Claudius, Rome, AD 41 - AD 50. 1953.171.1184
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
38.0
Βάρος
24.03
Bronze Sestertius of Claudius, Rome, AD 41 - AD 50. 1953.171.1185
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
38.0
Βάρος
27.04
Bronze Sestertius of Claudius, Rome, AD 41 - AD 50. 1953.171.1201
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
38.0
Βάρος
25.31
Bronze Sestertius of Claudius, Rome, AD 41 - AD 50. 1953.171.1224
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
38.0
Βάρος
23.78
Bronze Sestertius of Claudius, Rome, AD 41 - AD 50. 1953.171.1188
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
7
Διάμετρος
36.0
Βάρος
24.49
Sestertius of Claudius, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
6
Βάρος
23.88
Sestertius of Claudius, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
6
Βάρος
21.62
Sestertius of Claudius, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
6
Βάρος
24.56
Sestertius of Claudius, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
6
Βάρος
19.49
Sestertius of Claudius, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
6
Βάρος
28.93
Sestertius of Claudius, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
6
Βάρος
26.97

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6.03
Διάμετρος
34.8
Βάρος
25.36

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης