Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Cistophorus of Claudius, Pergamum, AD 41 - AD 54 1947.97.331
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
24.0
Βάρος
10.58
Silver Cistophorus of Claudius, Pergamum, AD 41 - AD 54 1944.100.39364
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
26.0
Βάρος
10.3
Silver Cistophorus of Claudius, Pergamum, AD 41 - AD 54 1955.21.4
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
26.0
Βάρος
10.8
Silver Cistophorus of Claudius, Pergamum, AD 41 - AD 54. 1944.100.39365
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
7
Διάμετρος
25.5
Βάρος
10.3
Cistophorus of Claudius, Pergamum
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
6
Βάρος
10.75
Claudius I. 41–42 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
7
Διάμετρος
26
Βάρος
11.11
Ephesos: Claudius I. 41–42 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
7
Διάμετρος
28
Βάρος
11.28
Claudius I. 41–42 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
7
Διάμετρος
29
Βάρος
10.71
Claudius ca. 41-42 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
26
Βάρος
10.81
Claudius ca. 41-42 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
27
Βάρος
11.16
Claudius ca. 41-42 n.Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
27
Βάρος
10.48
Claudius 41-54 n. Chr.
Συλλογή
Department of Numismatics and Monetary History at the University of Vienna
Άξονας
6
Διάμετρος
27
Βάρος
11.08

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6.33
Διάμετρος
26.5
Βάρος
10.77

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης