Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Records 1 to 48 of 59

Bronze As of Claudius, Rome, AD 50 - AD 54. 1967.153.115
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Διάμετρος
27.5
Βάρος
11.77
Bronze As of Claudius, Rome, AD 50 - AD 54 1906.236.228
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
26.5
Βάρος
10.47
Bronze As of Claudius, Rome, AD 50 - AD 54 2015.12.12
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
26.5
Βάρος
9.99
Bronze As of Claudius, Rome, AD 50 - AD 54 0000.999.16853
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
27.0
Βάρος
11.75
Bronze As of Claudius, Rome, AD 50 - AD 54 1951.61.34
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
27.5
Βάρος
11.59
Bronze As of Claudius, Rome, AD 50 - AD 54. 1952.4.7
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
27.5
Βάρος
11.77
Bronze As of Claudius, Rome, AD 50 - AD 54 1966.286.25
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
27.5
Βάρος
10.49
Bronze As of Claudius, Rome, AD 50 - AD 54 1941.131.703
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
28.5
Βάρος
12.87
Bronze As of Claudius, Rome, AD 50 - AD 54 1944.100.39401
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
28.5
Βάρος
10.19
Bronze As of Claudius, Rome, AD 50 - AD 54. 1943.102.65
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
29.0
Βάρος
10.9
Bronze As of Claudius, Rome, AD 50 - AD 54. 1957.172.1532
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
29.0
Βάρος
10.83
As of Claudius, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
6
Βάρος
10.54
As of Claudius, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
6
Βάρος
11.45
As of Claudius, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
6
Βάρος
10.04
As of Claudius, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
6
Βάρος
10.24
As of Claudius, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
6
Βάρος
10.93
As of Claudius, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
6
Βάρος
12.42
As of Claudius, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
6
Βάρος
8.9
As of Claudius, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
7
Βάρος
9.97
As of Claudius, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
7
Βάρος
11.16
As of Claudius, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
7
Βάρος
10.29
Münze, As, 50 - 54 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
5
Βάρος
9.023
Münze, As, 50 - 54 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
5
Διάμετρος
29.33
Βάρος
11.043
Münze, As, 50 - 54 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
6
Βάρος
12.144
Münze, As, 50 - 54 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
6
Διάμετρος
28.34
Βάρος
9.843
Münze, As, 50 - 54 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
6
Διάμετρος
30.19
Βάρος
10.594
Münze, As, 50 - 54 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
7
Βάρος
12.711
Münze, As, 50 - 54 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
7
Βάρος
10.347
Münze, As, 50 - 54 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
7
Βάρος
11.339
Münze, As, 50 - 54 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
7
Βάρος
9.981
Münze, As, 50 - 54 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
7
Διάμετρος
29.22
Βάρος
10.666
Münze, As, 50 - 54 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
8
Διάμετρος
30.29
Βάρος
10.252
As with head of Claudius
Συλλογή
Museum of Fine Arts, Boston
Διάμετρος
29
Βάρος
11.09
Claudius 42-43 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
27
Βάρος
11.57
Claudius 42-43 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
29
Βάρος
10.52
British Museum: 1930,1103.2
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.55
British Museum: 1914,0403.57
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
9.65
British Museum: R.9862
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
9.46
British Museum: R.9861
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
10.04

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6.22
Διάμετρος
28.41
Βάρος
10.36

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης