Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze Sestertius of Claudius, Rome, AD 50 - AD 54. 1953.171.1190
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
33.0
Βάρος
28.01
Bronze Sestertius of Claudius, Rome, AD 50 - AD 54 1953.171.1177
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
35.0
Βάρος
25.93
Bronze Sestertius of Claudius, Rome, AD 50 - AD 54. 1953.171.1204
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
35.0
Βάρος
21.04
Bronze Sestertius of Claudius, Rome, AD 50 - AD 54. 1953.171.1181
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
36.0
Βάρος
26.51
Bronze Sestertius of Claudius, Rome, AD 50 - AD 54. 1957.172.1530
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
38.5
Βάρος
28.22
Bronze Sestertius of Claudius, Rome, AD 50 - AD 54 1906.236.537
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
7
Διάμετρος
35.0
Βάρος
27.2
Bronze Sestertius of Claudius, Rome, AD 50 - AD 54. 1953.171.1178
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
7
Διάμετρος
35.0
Βάρος
29.92
Bronze Sestertius of Claudius, Rome, AD 50 - AD 54 1995.11.1538
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
7
Διάμετρος
35.0
Βάρος
29.66
Sestertius of Claudius, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
6
Βάρος
24.56
Claudius 50-54 n. Chr.
Συλλογή
The Digital Coin Cabinet of Mainz University
Άξονας
6
Διάμετρος
37
Βάρος
22.42
Claudius 50-54 n. Chr.
Συλλογή
The Digital Coin Cabinet of Mainz University
Άξονας
7
Διάμετρος
36
Βάρος
29.60
Sestertius with head of Claudius
Συλλογή
Museum of Fine Arts, Boston
Διάμετρος
35
Βάρος
30.637
Sestertius with head of Claudius
Συλλογή
Museum of Fine Arts, Boston
Διάμετρος
36.5
Βάρος
29.77
Claudius 42-43 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
34
Βάρος
27.26
British Museum: R.9849
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
28.58
British Museum: R.9848
Συλλογή
British Museum
Άξονας
7
Βάρος
29.7
Claudius 50-54 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
7
Διάμετρος
35
Βάρος
27.09

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6.4
Διάμετρος
35.4
Βάρος
27.17

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης