Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze Dupondius of Claudius, Rome, AD 50 - AD 54 0000.999.16811
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
29.0
Βάρος
11.08
Bronze Dupondius of Claudius, Rome, AD 50 - AD 54. 0000.999.16812
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
25.5
Βάρος
8.86
Bronze Dupondius of Claudius, Rome, AD 50 - AD 54 1920.102.21
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
29.5
Βάρος
18.66
Bronze Dupondius of Claudius, Rome, AD 50 - AD 54 1957.172.1525
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
31.0
Βάρος
15.76
Fitzwilliam Museum - Object CM.BU.182-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
10.18
Dupondius of Claudius in the name of Antonia, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
6
Βάρος
13.67
Münze, Dupondius, 50 - 54 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
5
Διάμετρος
29.24
Βάρος
15.995
Dupondius with bust of Antonia II, struck under Claudius
Συλλογή
Museum of Fine Arts, Boston
Διάμετρος
30
Βάρος
17.44
Sestertius with bust of Antonia II, struck under Claudius
Συλλογή
Museum of Fine Arts, Boston
Διάμετρος
30.5
Βάρος
16.66
Antonia (Minor) ca. 42-54 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
24
Βάρος
9.10
Antonia (Minor) ca. 42-54 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
30
Βάρος
16.74
Antonia (Minor) ca. 42-54 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
31
Βάρος
16.06
British Museum: 1872,0709.441
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
16.01
British Museum: 1923,0201.1
Συλλογή
British Museum
Άξονας
7
Βάρος
16.53
British Museum: R.3613
Συλλογή
British Museum
Άξονας
7
Βάρος
16.24
Antonia (Minor) ca. 42-54 n. Chr.
Συλλογή
The Digital Coin Cabinet of Mannheim University
Άξονας
5
Διάμετρος
29
Βάρος
16.05

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6.87
Διάμετρος
29.06
Βάρος
14.72

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης