Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze Dupondius of Augustus, Pergamum, 25 BC - 15 BC. 1944.100.39191
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
10
Διάμετρος
27.9
Βάρος
13.12
Bronze Dupondius of Augustus, Pergamum, 25 BC - 15 BC 1944.100.39190
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
27.0
Βάρος
12.96
Bronze Dupondius of Augustus, Pergamum, 25 BC - 15 BC. 1948.4.91
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
27.0
Βάρος
10.86
Bronze Dupondius of Augustus, Pergamum, 25 BC - 15 BC 1947.97.328
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
31.0
Βάρος
12.71
Bronze Dupondius of Augustus, Pergamum, 25 BC - 15 BC 0000.999.16784
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
2
Διάμετρος
31.0
Βάρος
12.52
Asia: Augustus 25 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
11
Διάμετρος
27
Βάρος
12.16
Augustus um 25 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
1
Διάμετρος
26
Βάρος
11.89
Augustus um 25 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
12
Διάμετρος
25
Βάρος
11.69
Augustus um 25 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
12
Διάμετρος
26
Βάρος
11.65
Augustus um 25 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
12
Διάμετρος
27
Βάρος
12.71
Augustus um 25 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
12
Διάμετρος
30
Βάρος
10.74
Augustus um 25 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
12
Διάμετρος
31
Βάρος
11.69
Augustus um 25 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
2
Διάμετρος
27
Βάρος
14.54
British Museum: 1979,0101.2732
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
13.37
British Museum: 1908,0110.1703
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
12.75
British Museum: R.6301
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
12.18
British Museum: 1895,0606.123
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
12.1
British Museum: 1900,0707.357
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
15.41
British Museum: 1841,0730.178
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
10.31
British Museum: 1908,0110.1704
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
14.81
British Museum: 1859,1219.244
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
13.49
British Museum: 1908,0110.1702
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
11.18
Augustus um 25 v. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
12
Διάμετρος
28
Βάρος
13.04
Augustus 25-15 v. Chr.
Συλλογή
Department of Numismatics and Monetary History at the University of Vienna
Άξονας
2
Διάμετρος
29
Βάρος
13.38

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
10.17
Διάμετρος
27.99
Βάρος
12.55

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης