Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze Sestertius of Augustus, Pergamum, 25 BC - 15 BC 1995.11.1635
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Διάμετρος
37.5
Βάρος
22.67
Bronze Sestertius of Augustus, Pergamum, 25 BC - 15 BC 1947.97.327
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
32.5
Βάρος
25.94
Bronze Sestertius of Augustus, Pergamum, 25 BC - 15 BC. 1944.100.39189
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
33.4
Βάρος
24.27
Bronze Sestertius of Augustus, Pergamum, 25 BC - 15 BC 1944.100.39188
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
36.0
Βάρος
23.35
Münze, Sesterz, 28 - 15 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Διάμετρος
34.40
Βάρος
20.994
Sestertius with head of Augustus
Συλλογή
Museum of Fine Arts, Boston
Διάμετρος
38
Βάρος
27.78
Augustus um 25 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
1
Διάμετρος
35
Βάρος
24.91
Augustus um 25 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
12
Διάμετρος
35
Βάρος
24.43
Augustus um 25 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
12
Διάμετρος
36
Βάρος
22.51
Augustus 27-15 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
12
Διάμετρος
37
Βάρος
26.97
Augustus 27-15 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
12
Διάμετρος
37
Βάρος
26.14
British Museum: 1900,0707.356
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
19.55
British Museum: 1908,0110.1707
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
24.57
British Museum: B.10340
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
22.98
British Museum: R.6299
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
25.6
British Museum: 1900,0707.359
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
22.83
British Museum: 1908,0110.1706
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
23.57
British Museum: 1888,0608.9
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
21.89
British Museum: 1908,0110.1705
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
23.8
British Museum: R.6300
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
25.14
Augustus ca. 28-15 v. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
11
Διάμετρος
33
Βάρος
18.01

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
10.79
Διάμετρος
35.4
Βάρος
23.71

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης