Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze As of Augustus, Pergamum, 25 BC - 15 BC 1995.11.1626
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
23.0
Βάρος
7.77
Bronze As of Augustus, Pergamum, 25 BC - 15 BC. 1944.100.39196
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
24.0
Βάρος
11.46
Bronze As of Augustus, Pergamum, 25 BC - 15 BC 1944.100.39195
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
24.7
Βάρος
9.8
British Museum: 1908,0110.1708
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
10.11

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
12
Διάμετρος
23.9
Βάρος
9.78

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης