Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Cistophorus of Augustus, Ephesus, 25 BC 1967.153.73
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
11
Διάμετρος
26.5
Βάρος
12.06
Silver Cistophorus of Augustus, Ephesus, 25 BC 1984.7.2
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
24.5
Βάρος
11.3
Silver Cistophorus of Augustus, Ephesus, 25 BC 0000.999.10206
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
25.5
Βάρος
11.82
Silver Cistophorus of Augustus, Ephesus, 25 BC 1944.100.25633
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
26.0
Βάρος
11.21
Silver Cistophorus of Augustus, Ephesus, 25 BC 1948.19.810
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
27.0
Βάρος
11.53
Silver Cistophorus of Augustus, Ephesus, 25 BC 1937.158.373
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
28.0
Βάρος
11.13
Cistophorus of Augustus, Ephesus
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
12
Βάρος
10.86
Cistophorus of Augustus, Ephesus
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
12
Βάρος
11.4
Ephesos: Augustus ca. 25–20 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
1
Διάμετρος
27
Βάρος
12.02
Augustus ca. 25-20 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
12
Διάμετρος
27
Βάρος
11.24
Augustus ca. 25-20 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
12
Διάμετρος
28
Βάρος
12.15
Augustus 25 v. Chr.
Συλλογή
Department of Numismatics and Monetary History at the University of Vienna
Άξονας
11
Διάμετρος
26
Βάρος
11.28

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
10.92
Διάμετρος
26.55
Βάρος
11.5

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης