Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Cistophorus of Augustus, Ephesus, 25 BC 1954.185.12
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
24.0
Βάρος
11.6
Silver Cistophorus of Augustus, Ephesus, 25 BC 1967.153.74
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
25.0
Βάρος
11.9
Silver Cistophorus of Augustus, Ephesus, 25 BC 1984.7.3
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
25.0
Βάρος
11.22
Silver Cistophorus of Augustus, Ephesus, 25 BC. 1971.334.1
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
26.0
Βάρος
12.03
Asia: Augustus 25–20 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
1
Διάμετρος
26
Βάρος
11.45
Asia: Augustus 25–20 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
12
Διάμετρος
27
Βάρος
10.75
Augustus ca. 25-20 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
12
Διάμετρος
25
Βάρος
11.39
Augustus ca. 25-20 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
12
Διάμετρος
26
Βάρος
11.08
Augustus ca. 25-20 v. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
12
Διάμετρος
25
Βάρος
10.99

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
10.9
Διάμετρος
25.44
Βάρος
11.44

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης