Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Augustus, Samos, 21 BC - 20 BC. 1944.100.39166
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
11
Διάμετρος
20.0
Βάρος
3.68
Silver Denarius of Augustus, Samos, 21 BC - 20 BC 1994.22.14
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.0
Βάρος
3.57
Silver Denarius of Augustus, Samos, 21 BC - 20 BC 1944.100.39164
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
20.0
Βάρος
3.95
Silver Denarius of Augustus, Samos, 21 BC - 20 BC. 1944.100.39165
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
20.0
Βάρος
3.8
Silver Denarius of Augustus, Samos, 21 BC - 20 BC 1937.158.451
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
21.0
Βάρος
3.76
Silver Denarius of Augustus, Samos, 21 BC - 20 BC 1941.131.683
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.5
Βάρος
3.25
Augustus ca. 21-20 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
1
Διάμετρος
19
Βάρος
3.29
Augustus ca. 21-20 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
1
Διάμετρος
20
Βάρος
3.99
Augustus ca. 21-20 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
11
Διάμετρος
19
Βάρος
3.67
Augustus ca. 21-20 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
11
Διάμετρος
20
Βάρος
3.76
British Museum: 1860,0330.2
Συλλογή
British Museum
Άξονας
1
Βάρος
3.66
British Museum: R.6177
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.96
Augustus 21-20 v. Chr.
Συλλογή
Department of Numismatics and Monetary History at the University of Vienna
Άξονας
2
Διάμετρος
19
Βάρος
3.62

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
8
Διάμετρος
19.5
Βάρος
3.69

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης