Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze Quadrans of Augustus, Rome, 4 BC 1944.100.39013
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
16.5
Βάρος
3.5
[Monnaie. Quadrans, Auguste, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
IMP-4482
Βάρος
3.50
[Monnaie. Quadrans, Auguste, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
IMP-4483
Βάρος
3.70
[Monnaie. Quadrans, Auguste, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
IMP-4484
Βάρος
4.72
[Monnaie. Quadrans, Auguste, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
IMP-4485
Βάρος
2.79
[Monnaie. Quadrans, Auguste, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
IMP-4486
Βάρος
2.95
[Monnaie. Quadrans, Auguste, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
IMP-4487
Βάρος
3.33
[Monnaie. Quadrans, Auguste, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
IMP-4488
Βάρος
3.42
[Monnaie. Quadrans, Auguste, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
IMP-4489
Βάρος
3.93
[Monnaie. Quadrans, Auguste, Rome]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
IMP-4490
Βάρος
3.45
Augustus 4 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Υπεύθυνος ταύτισης
18210490
Άξονας
12
Διάμετρος
16
Βάρος
3.18
Augustus 4 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Υπεύθυνος ταύτισης
18210573
Άξονας
12
Διάμετρος
16
Βάρος
2.59
Augustus 4 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Υπεύθυνος ταύτισης
18202499
Άξονας
6
Διάμετρος
14
Βάρος
2.95
Augustus 4 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Υπεύθυνος ταύτισης
18202500
Άξονας
6
Διάμετρος
15
Βάρος
3.11
British Museum: 1904,0203.52
Συλλογή
British Museum
Άξονας
1
Βάρος
2.52
British Museum: R.6248
Συλλογή
British Museum
Άξονας
7
Βάρος
3.23

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
8
Διάμετρος
15.5
Βάρος
3.3

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης