Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze As of Augustus, Rome, 16 BC 1944.100.38364
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
11
Διάμετρος
27.5
Βάρος
9.55
Bronze As of Augustus, Rome, 16 BC. 1998.15.7
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
27.0
Βάρος
10.52
Bronze As of Augustus, Rome, 16 BC 1911.49.1
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
3
Διάμετρος
26.5
Βάρος
9.67
Bronze As of Augustus, Rome, 16 BC 0000.999.16330
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
7
Διάμετρος
26.5
Βάρος
8.35
As of Augustus, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
3
Βάρος
9.84
As of Augustus, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
6
Βάρος
9.93
As of Augustus, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
6
Βάρος
9.27
Augustus 16 v. Chr.
Συλλογή
The Digital Coin Cabinet of Mainz University
Άξονας
11
Διάμετρος
28
Βάρος
10.93
Augustus 16 v. Chr.
Συλλογή
The Digital Coin Cabinet of Mainz University
Άξονας
6
Διάμετρος
27
Βάρος
10.86
Münze, As, 16 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
6
Διάμετρος
25
Βάρος
9.428
Augustus 16 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
1
Διάμετρος
27
Βάρος
8.06
Augustus 16 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
10
Διάμετρος
26
Βάρος
10.66
Augustus 16 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
10
Διάμετρος
27
Βάρος
10.00
Augustus 16 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
10
Διάμετρος
27
Βάρος
9.99
Augustus 16 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
10
Διάμετρος
27
Βάρος
11.32
Augustus 16 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
10
Διάμετρος
28
Βάρος
9.88
Augustus 16 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
12
Διάμετρος
27
Βάρος
10.42
Augustus 16 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
12
Διάμετρος
29
Βάρος
11.58
Augustus 16 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
28
Βάρος
9.94
Augustus 16 v. Chr.
Συλλογή
Freiberg University of Mining and Technology
Διάμετρος
0
Βάρος
9.23
British Museum: 1847,0309.55
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
11.15
British Museum: 1880,0603.51
Συλλογή
British Museum
Άξονας
5
Βάρος
13.79
Augustus ca. 16 v. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
8
Διάμετρος
25
Βάρος
10.48
Augustus 16 v. Chr.
Συλλογή
The Digital Coin Cabinet of Kiel University
Άξονας
10
Διάμετρος
28
Βάρος
10.20
Augustus 16 v. Chr.
Συλλογή
Archäologisches Museum der Westfälischen Wilhelms-Universität
Άξονας
9
Διάμετρος
26
Βάρος
8.56

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
7.85
Διάμετρος
25.7
Βάρος
10.17

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης