Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Augustus, Rome, 16 BC 1955.22.7
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
17.5
Βάρος
3.8
Denarius of Augustus, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
4
Βάρος
3.77
Augustus 16 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
7
Διάμετρος
19
Βάρος
3.79
Augustus 16 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
12
Διάμετρος
17
Βάρος
3.14
Augustus 16 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
8
Διάμετρος
17
Βάρος
3.77
British Museum: 2002,0102.4969
Συλλογή
British Museum
Άξονας
11
Βάρος
3.97
British Museum: R.6043
Συλλογή
British Museum
Άξονας
5
Βάρος
3.33
British Museum: 1904,0204.147
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.57
British Museum: 1843,0116.797
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.34
779873: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
6
Διάμετρος
18.5
Βάρος
3.4
Σημείο εύρεσης
Shropshire

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
7.1
Διάμετρος
17.8
Βάρος
3.57

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης