Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Augustus, Rome, 19 BC - 4 BC 1944.100.38322
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
10
Διάμετρος
17.5
Βάρος
3.91
Silver Denarius of Augustus, Rome, 19 BC - 4 BC 1896.7.129
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
7
Διάμετρος
17.5
Βάρος
3.07
Augustus um 19 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
2
Διάμετρος
17
Βάρος
3.37
Augustus um 19 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
3.83
British Museum: R.6031
Συλλογή
British Museum
Άξονας
11
Βάρος
4.25
British Museum: 1860,0330.15
Συλλογή
British Museum
Άξονας
2
Βάρος
3.48
British Museum: 1866,1201.4172
Συλλογή
British Museum
Άξονας
2
Βάρος
3.34
British Museum: 2002,0102.4952
Συλλογή
British Museum
Άξονας
9
Βάρος
3.89
845651: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
3
Διάμετρος
18.7
Βάρος
3.6
Σημείο εύρεσης
Kingston Bagpuize with Southmoor

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
5.78
Διάμετρος
17.94
Βάρος
3.65

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης