Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Augustus, Uncertain value, 28 BC 1944.100.39163
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
7
Διάμετρος
21.0
Βάρος
3.68
Silver Denarius of Augustus, Uncertain value, 28 BC 1941.131.682
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
9
Διάμετρος
21.0
Βάρος
3.65
Münze, Denar, 29 v. Chr. - 27 v. Chr.
Συλλογή
State Coin Collection of Munich
Άξονας
2
Διάμετρος
20.9
Βάρος
3.84
Octavian 28 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
12
Διάμετρος
19
Βάρος
3.93
British Museum: 1860,0328.114
Συλλογή
British Museum
Βάρος
3.89
British Museum: 2002,0102.5021
Συλλογή
British Museum
Άξονας
11
Βάρος
3.78
British Museum: 2002,0102.5022
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.75
British Museum: 2002,0102.5023
Συλλογή
British Museum
Άξονας
5
Βάρος
3.84
British Museum: 1866,1201.4189
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.6
British Museum: 1939,0109.6
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
2.86

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
7.78
Διάμετρος
20.48
Βάρος
3.68

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης