Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Augustus, Uncertain value, 29 BC - 27 BC 1973.999.49
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
19.0
Βάρος
3.76
Silver Denarius of Augustus, Uncertain value, 29 BC - 27 BC 1944.100.39156
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
19.5
Βάρος
3.92
Silver Denarius of Augustus, Uncertain value, 29 BC - 27 BC 1937.158.449
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
2
Διάμετρος
18.5
Βάρος
3.88
Silver Denarius of Augustus, Uncertain value, 29 BC - 27 BC. 1944.100.39157
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
19.5
Βάρος
3.68
Silver Denarius of Augustus, Uncertain value, 29 BC - 27 BC. 1948.19.1038
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
20.5
Βάρος
3.92
Silver Denarius of Augustus, Uncertain value, 29 BC - 27 BC 1947.2.413
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
21.0
Βάρος
3.64
Octavianus (Augustus) 29-27 v. Chr.
Συλλογή
The Digital Coin Cabinet of Mainz University
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
3.87
Münze, Denar, 29 - 27 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
4
Διάμετρος
18
Βάρος
3.801
Röm. Republik: C. Iulius Caesar (Octavianus) ca. 29-27 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
5
Διάμετρος
21
Βάρος
3.74
Röm. Republik: C. Iulius Caesar (Octavianus) ca. 29-27 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
20
Βάρος
3.77
British Museum: 1866,1201.4183
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.88
British Museum: 2002,0102.5017
Συλλογή
British Museum
Άξονας
2
Βάρος
4.01
British Museum: 1988,0627.1027
Συλλογή
British Museum
Άξονας
5
Βάρος
3.34
British Museum: R.6171
Συλλογή
British Museum
Άξονας
5
Βάρος
3.8
British Museum: 1904,0204.82
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.66
British Museum: 1904,0204.83
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.75
British Museum: 1860,0328.110
Συλλογή
British Museum
Άξονας
7
Βάρος
3.84
Octavian 29-27 v. Chr.
Συλλογή
Department of Numismatics and Monetary History at the University of Vienna
Άξονας
9
Διάμετρος
20
Βάρος
3.63

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6.75
Διάμετρος
19.5
Βάρος
3.73

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης