Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Augustus, Lugdunum, AD 13 - AD 14 1944.100.39116
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
17.5
Βάρος
3.52
Augustus 13-14 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
2
Διάμετρος
18
Βάρος
3.69
Augustus 13-14 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
7
Διάμετρος
19
Βάρος
3.63
British Museum: R.6141
Συλλογή
British Museum
Άξονας
4
Βάρος
3.16
British Museum: R.378
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.64
Augustus 13-14 n. Chr.
Συλλογή
Coin Collection of Ruhr-Universität Bochum
Άξονας
3
Διάμετρος
19
Βάρος
3.82

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
4.67
Διάμετρος
18.38
Βάρος
3.58

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης