Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Augustus, Lugdunum, 12 BC 1957.172.1495
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
10
Διάμετρος
17.0
Βάρος
3.82
Silver Denarius of Augustus, Lugdunum, 12 BC 1937.158.429
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Διάμετρος
18.0
Βάρος
3.76
Silver Denarius of Augustus, Lugdunum, 12 BC 1944.100.39098
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.0
Βάρος
3.24
Münze, Denar, 12 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
5
Διάμετρος
18
Βάρος
3.779
Augustus 12 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
4
Διάμετρος
18
Βάρος
3.57
Augustus 12 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
5
Διάμετρος
21
Βάρος
2.39
Augustus 12 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
3.77
British Museum: R.6127
Συλλογή
British Museum
Άξονας
10
Βάρος
3.93
British Museum: R.6128
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.65
British Museum: 1973,0822.305
Συλλογή
British Museum
Άξονας
9
Βάρος
3.67
Augustus 12 v. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
6
Διάμετρος
18
Βάρος
3.12
Augustus 12 v. Chr.
Συλλογή
Department of Numismatics and Monetary History at the University of Vienna
Άξονας
5
Διάμετρος
18
Βάρος
3.59

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6.54
Διάμετρος
18.33
Βάρος
3.54

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης