Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Records 1 to 48 of 55

Bronze As of Augustus, Nemausus, AD 10 - AD 14 1982.47.2
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
10
Διάμετρος
27.0
Βάρος
12.05
Bronze As of Augustus, Nemausus, AD 10 - AD 14 1953.171.1600
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
24.5
Βάρος
11.92
Bronze As of Augustus, Nemausus, AD 10 - AD 14 1944.100.68878
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
26.0
Βάρος
13.37
Bronze As of Augustus, Nemausus, AD 10 - AD 14. 1944.100.68885
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
26.0
Βάρος
5.98
Bronze As of Augustus, Nemausus, AD 10 - AD 14. 1937.158.564
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
27.0
Βάρος
12.29
Bronze As of Augustus, Nemausus, AD 10 - AD 14 2015.12.3
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
3
Διάμετρος
26.5
Βάρος
11.02
Bronze As of Augustus, Nemausus, AD 10 - AD 14. 1944.100.68881
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
3
Διάμετρος
28.5
Βάρος
12.88
Bronze As of Augustus, Nemausus, AD 10 - AD 14. 1944.100.68886
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
7
Διάμετρος
24.0
Βάρος
8.42
Bronze As of Augustus, Nemausus, AD 10 - AD 14 1916.192.376
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
7
Διάμετρος
26.5
Βάρος
12.76
Bronze As of Augustus, Nemausus, AD 10 - AD 14 1923.150.220
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
9
Διάμετρος
27.0
Βάρος
12.87
As of Augustus, Nemausus
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
6
Βάρος
12.28
As of Augustus, Nemausus
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
7
Βάρος
12.23
Augustus 10-14 n. Chr.
Συλλογή
The Digital Coin Cabinet of Mainz University
Άξονας
7
Διάμετρος
25
Βάρος
13.03
Münze, As, 10 - 14 n. Chr.
Συλλογή
State Museum of Prehistory Halle
Άξονας
2
Διάμετρος
26.63
Βάρος
13.31
Münze, As?, 10 - 14 n. Chr.
Συλλογή
State Museum of Prehistory Halle
Άξονας
8
Διάμετρος
26.43
Βάρος
11.67
Augustus 10–14 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
1
Διάμετρος
28
Βάρος
13.15
Augustus ca. 10-14 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
11
Διάμετρος
26
Βάρος
12.64
Augustus ca. 10-14 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
11
Διάμετρος
27
Βάρος
12.36
Augustus ca. 10-14 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
12
Διάμετρος
25
Βάρος
6.22
Augustus ca. 10-14 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
12
Διάμετρος
27
Βάρος
13.05
Augustus ca. 10-14 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
12
Διάμετρος
27
Βάρος
12.52
Augustus ca. 10-14 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
12
Διάμετρος
28
Βάρος
12.97
Augustus ca. 10-14 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
4
Διάμετρος
26
Βάρος
13.13
Augustus ca. 10-14 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
5
Διάμετρος
27
Βάρος
10.88
Augustus ca. 10-14 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
27
Βάρος
12.70
Augustus ca. 10-14 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
8
Διάμετρος
26
Βάρος
13.03
Augustus ca. 10-14 n. Chr.
Συλλογή
Freiberg University of Mining and Technology
Άξονας
7
Διάμετρος
0
Βάρος
11.11
British Museum: 1840,1215.67
Συλλογή
British Museum
Βάρος
13.49
British Museum: 1901,0503.148
Συλλογή
British Museum
Βάρος
6.86
British Museum: 1901,0503.139
Συλλογή
British Museum
Άξονας
10
Βάρος
12.31
British Museum: 1867,0101.2249
Συλλογή
British Museum
Άξονας
11
Βάρος
12.38
British Museum: 1901,0503.141
Συλλογή
British Museum
Άξονας
11
Βάρος
13.09
British Museum: 1901,0503.143
Συλλογή
British Museum
Άξονας
11
Βάρος
12.06
British Museum: 1844,1008.6
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
13.17
British Museum: 1844,1008.7
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
12.99
British Museum: 1844,1008.8
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
12.21
British Museum: 1866,1201.3961
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
12.7
British Museum: 1867,0101.2248
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
13.42
British Museum: 1867,0101.2252
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
12.2
British Museum: 1901,0503.137
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
12.81
British Museum: 1901,0503.138
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
13.31
British Museum: 1901,0503.140
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
13.33
British Museum: 1901,0503.142
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
13.42
British Museum: 1901,0503.147
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
5.88
British Museum: G.26
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
12.73
British Museum: 1901,0503.145
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
6.94
British Museum: 1901,0503.144
Συλλογή
British Museum
Άξονας
4
Βάρος
7

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
9.23
Διάμετρος
25.5
Βάρος
11.73

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης