Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Records 1 to 48 of 67

Bronze As of Augustus, Nemausus, 20 BC - 10 BC. 1944.100.68868
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Διάμετρος
24.5
Βάρος
8.73
Bronze As of Augustus, Nemausus, 20 BC - 10 BC 1937.158.563
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Διάμετρος
26.0
Βάρος
13.85
Bronze As of Augustus, Nemausus, 20 BC - 10 BC. 1953.171.1597
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Διάμετρος
26.0
Βάρος
13.33
Bronze As of Augustus, Nemausus, 20 BC - 10 BC. 1944.100.68867
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Διάμετρος
27.5
Βάρος
12.55
Bronze As of Augustus, Nemausus, 20 BC - 10 BC. 1953.171.1595
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
10
Διάμετρος
24.5
Βάρος
10.38
Bronze As of Augustus, Nemausus, 20 BC - 10 BC. 1944.100.68869
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
10
Διάμετρος
25.0
Βάρος
9.64
Bronze As of Augustus, Nemausus, 20 BC - 10 BC. 1953.171.1586
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
10
Διάμετρος
26.0
Βάρος
12.28
Bronze As of Augustus, Nemausus, 20 BC - 10 BC. 1944.100.68864
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
11
Διάμετρος
24.0
Βάρος
7.62
Bronze As of Augustus, Nemausus, 20 BC - 10 BC. 1908.89.2
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
16.0
Βάρος
16.15
Bronze As of Augustus, Nemausus, 20 BC - 10 BC 1944.100.68862
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
26.0
Βάρος
12.28
Bronze As of Augustus, Nemausus, 20 BC - 10 BC. 1953.171.1590
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
26.5
Βάρος
11.96
Bronze As of Augustus, Nemausus, 20 BC - 10 BC. 1944.100.68865
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
2
Διάμετρος
26.0
Βάρος
11.85
Bronze As of Augustus, Nemausus, 20 BC - 10 BC 1908.254.4
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
3
Διάμετρος
24.5
Βάρος
10.87
Bronze As of Augustus, Nemausus, 20 BC - 10 BC. 1944.100.68871
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
3
Διάμετρος
26.5
Βάρος
13.06
Bronze As of Augustus, Nemausus, 20 BC - 10 BC. 1953.171.1596
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
3
Διάμετρος
27.0
Βάρος
15.58
Bronze As of Augustus, Nemausus, 20 BC - 10 BC. 1953.171.1598
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
4
Διάμετρος
25.0
Βάρος
13.12
Bronze As of Augustus, Nemausus, 20 BC - 10 BC. 1953.171.1591
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
4
Διάμετρος
26.0
Βάρος
10.9
Bronze As of Augustus, Nemausus, 20 BC - 10 BC. 1953.171.1594
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
4
Διάμετρος
27.0
Βάρος
14.67
Bronze As of Augustus, Nemausus, 20 BC - 10 BC. 1953.171.1588
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Διάμετρος
25.5
Βάρος
11.85
Bronze As of Augustus, Nemausus, 20 BC - 10 BC. 1953.171.1587
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
25.0
Βάρος
12.16
Bronze As of Augustus, Nemausus, 20 BC - 10 BC. 1944.100.68863
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
26.0
Βάρος
12.4
Bronze As of Augustus, Nemausus, 20 BC - 10 BC. 1953.171.1593
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
26.0
Βάρος
13.69
Bronze As of Augustus, Nemausus, 20 BC - 10 BC 1996.104.21
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
26.0
Βάρος
13.24
Bronze As of Augustus, Nemausus, 20 BC - 10 BC 1974.95.267
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
8
Διάμετρος
25.5
Βάρος
13.83
Bronze As of Augustus, Nemausus, 20 BC - 10 BC 1990.3.72
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
8
Διάμετρος
25.5
Βάρος
13.51
Bronze As of Augustus, Nemausus, 20 BC - 10 BC. 1911.105.683
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
8
Διάμετρος
26.0
Βάρος
12.04
Bronze As of Augustus, Nemausus, 20 BC - 10 BC. 1953.171.1589
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
8
Διάμετρος
27.0
Βάρος
13.39
Bronze As of Augustus, Nemausus, 20 BC - 10 BC. 1944.100.68870
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
9
Διάμετρος
24.5
Βάρος
10.33
Bronze As of Augustus, Nemausus, 20 BC - 10 BC. 1953.171.1592
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
9
Διάμετρος
25.0
Βάρος
11.95
Augustus ca. 20-10 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
1
Διάμετρος
25
Βάρος
9.60
Augustus ca. 20-10 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
10
Διάμετρος
25
Βάρος
12.56
Augustus ca. 20-10 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
12
Διάμετρος
25
Βάρος
9.90
Augustus ca. 20-10 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
12
Διάμετρος
26
Βάρος
12.53
Augustus ca. 20-10 v.Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
3
Διάμετρος
27
Βάρος
10.85
Augustus ca. 20-10 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
24
Βάρος
9.65
Augustus ca. 20-10 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
27
Βάρος
11.83
Augustus ca. 20-10 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
8
Διάμετρος
26
Βάρος
15.25
Augustus ca. 20-10 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
9
Διάμετρος
24
Βάρος
7.33
Augustus ca. 20-10 v. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
9
Διάμετρος
26
Βάρος
13.02
Swiss National Museum: LM.A-574
Συλλογή
Swiss National Museum
Άξονας
11
Διάμετρος
26
Βάρος
11.9
Swiss National Museum: AG.R-3005
Συλλογή
Swiss National Museum
Άξονας
12
Διάμετρος
24
Βάρος
10.8
Swiss National Museum: LM.A-575
Συλλογή
Swiss National Museum
Άξονας
12
Διάμετρος
24
Βάρος
11.77
Swiss National Museum: LM.A-576
Συλλογή
Swiss National Museum
Άξονας
6
Διάμετρος
24
Βάρος
11.05
Augustus ca. 20-10 v. Chr
Συλλογή
Freiberg University of Mining and Technology
Άξονας
1
Διάμετρος
0
Βάρος
13.62
Augustus ca. 20-10 v. Chr
Συλλογή
Freiberg University of Mining and Technology
Άξονας
4
Διάμετρος
0
Βάρος
11.83
British Museum: G.20
Συλλογή
British Museum
Άξονας
11
Βάρος
13.1

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6.84
Διάμετρος
24.39
Βάρος
11.47

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης