Σημείωση: The distribution analysis interface is going to be deprecated in favor of a new system. The metrical analyses have migrated to here.

Οπτικοποίηση αναζητήσεων

Χρησιμοποιείστε την επιλογή δεδομένων και τις δυνατότητες οπτικοποίησης κάτωθι για να δημιουργήσετε ένα γράφημα βασισμένο σε επιλεγμένες παραμέτρους. Οδηγίες για τη χρήση αυτού του εργαλείου υπάρχουν εδώ.: http://wiki.numismatics.org/numishare:visualize.

Τυπολογική ανάλυση

Select Numeric Response Type

Ποσοστό
Άθροισμα

Category

Αντιπαραβολή αναζητήσεωνΠροσθήκη αναζήτησης

Προσοχή!: There must be at least one query to visualize.