Състояние: Римска република
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 1466 резултата

objects: 7
Дата
209 BCE - 208 BCE
Номинал
60-As
Монетарница
Рим
Аверс
Head of Mars, right, bearded, wearing Corinthian helmet. Border of dots.
Реверс
ROMA: Eagle on thunderbolt, right.

objects: 22; Монетно съкровище: 30
Дата
209 BCE - 208 BCE
Номинал
денар
Монетарница
Рим
Аверс
Helmeted head of Roma, right. Border of dots.
Реверс
ROMA: Dioscuri galloping right. Line border.

objects: 43; Монетно съкровище: 3
Дата
209 BCE - 208 BCE
Номинал
ас
Монетарница
Рим
Аверс
Laureate head of Janus.
Реверс
ROMA: Prow, right.

objects: 12
Дата
209 BCE - 208 BCE
Номинал
половин ас
Монетарница
Рим
Аверс
Laureate head of Saturn, right.
Реверс
ROMA: Prow, right.

object: 1
Дата
209 BCE - 208 BCE
Номинал
Триенс
Монетарница
Рим
Аверс
Helmeted head of Minerva, right.
Реверс
ROMA: Prow, right.

objects: 3
Дата
209 BCE - 208 BCE
Номинал
квадранс
Монетарница
Рим
Аверс
Head of Hercules, right.
Реверс
ROMA: Prow, right.

objects: 2
Дата
209 BCE - 208 BCE
Номинал
Sextans
Монетарница
Рим
Аверс
Head of Mercury, right.
Реверс
ROMA: Prow, right.

object: 1
Дата
209 BCE - 208 BCE
Номинал
унция
Монетарница
Рим
Аверс
Helmeted head of Roma, right.
Реверс
ROMA: Prow, right.

objects: 4; Монетно съкровище: 1
Номинал
денар
Монетарница
Рим
Аверс
Helmeted head of Roma, right. Border of dots.
Реверс
ROMA: Dioscuri galloping right. Line border.

objects: 9
Номинал
денар
Монетарница
Рим
Аверс
Helmeted head of Roma, right. Border of dots.
Реверс
ROMA: Dioscuri galloping right. Line border.

objects: 27; Монетно съкровище: 11
Номинал
Victoriatus
Монетарница
Рим
Аверс
Laureate head of Jupiter, right. Border of dots.
Реверс
ROMA: Victory, right, crowing trophy. Line border.

objects: 33; Монетно съкровище: 43
Номинал
денар
Монетарница
Рим
Аверс
Helmeted head of Roma, right. Border of dots.
Реверс
ROMA: Dioscuri galloping right. Line border.

objects: 24
Номинал
ас
Монетарница
Рим
Аверс
Laureate head of Janus.
Реверс
ROMA: Prow, right.

objects: 9
Номинал
половин ас
Монетарница
Рим
Аверс
Laureate head of Saturn, right.
Реверс
ROMA: Prow, right.

objects: 2
Номинал
Триенс
Монетарница
Рим
Аверс
Helmeted head of Minerva, right.
Реверс
ROMA: Prow, right.

object: 1
Номинал
квадранс
Монетарница
Рим
Аверс
Head of Hercules, right.
Реверс
ROMA: Prow, right.

object: 1
Номинал
Sextans
Монетарница
Рим
Аверс
Head of Mercury, right.
Реверс
ROMA: Prow, right.

object: 1
Номинал
унция
Монетарница
Рим
Аверс
Helmeted head of Roma, right.
Реверс
ROMA: Prow, right.

objects: 9; Монетно съкровище: 7
Номинал
Victoriatus
Монетарница
Рим
Аверс
Laureate head of Jupiter, right. Border of dots.
Реверс
ROMA: Victory, right, crowing trophy. Line border.

objects: 37; Монетно съкровище: 21
Номинал
денар
Монетарница
Рим
Аверс
Helmeted head of Roma, right. Border of dots.
Реверс
ROMA: Dioscuri galloping right. Line border.
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 1466 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Символ

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране