Φίλτρα

Πορτραίτο: Lucius Antonius Pietas
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 1 από συνολικά 1

objects: 4; «θησαυρός»: 1
Νομισματική αξία
Δηνάριον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
M·ANT·IM͡P·A͡VG·III·VIR·R·P·C·M·BARBAT·Q·P : Head of M. Antonius, right. Border of dots.
Οπισθότυπος
L·ANTONIVS·COS: Head of L. Antonius, right. Border of dots.
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 1 από συνολικά 1

Επιλογές δεδομένων

AtomCSVVisualize

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Δηλωτικό

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος