Филтър

Портрет: Луций Антоний
Показване на записи от ХХ до 1, от общо 1 резултата

objects: 4; Монетно съкровище: 1
Номинал
денар
Монетарница
несигурна стойност
Аверс
M·ANT·IM͡P·A͡VG·III·VIR·R·P·C·M·BARBAT·Q·P : Head of M. Antonius, right. Border of dots.
Реверс
L·ANTONIVS·COS: Head of L. Antonius, right. Border of dots.
Показване на записи от ХХ до 1, от общо 1 резултата

Възможности за данни

AtomCSVVisualize

Ограничи резултатите

Символ

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране