Typ av objekt: Mynt
Visa poster 1 till 20 från 2269 resultater

objects: 6
Datum
326 B.C. - 242 B.C.
Valör
Uncertain value
Myntverk
Neapolis
Åtsida
Laureate head of Apollo, right.
Frånsida
ΡΩΜΑΙΩΝ: Forepart of man-headed bull walking, right. Flank of bull is decorated by star; above legend.
Datum
300 B.C.
Valör
Uncertain value
Myntverk
Uncertain value
Åtsida
Head of Minerva, right, wearing Attic helmet decorated with sea-horse
Frånsida
[R]OMANO: Man-headed bull, right; above, star; in exergue, inscription.

objects: 38
Datum
280 B.C. - 276 B.C.
Valör
Didrachm
Myntverk
Metapontum
Åtsida
Head of Mars, left, wearing Corinthian helmet; behind, oak-spray.
Frånsida
ROMANO: Horse's head, right, on base with inscription; behind, corn ear.
Datum
280 B.C. - 276 B.C.
Valör
Litra
Myntverk
Metapontum
Åtsida
Head of Mars, right, wearing Corinthian helmet. Border of dots.
Frånsida
ROMANO: Horse's head, right; downward inscription; behind, corn ear.

objects: 26
Datum
280 B.C. - 276 B.C.
Valör
As (mynt)
Myntverk
Romerska
Åtsida
Janiform head of Dioscuri, hair tied with band.
Frånsida
Head of Mercury in petasus, left.

objects: 28
Datum
280 B.C. - 276 B.C.
Valör
Semis
Myntverk
Romerska
Åtsida
Head of Minerva, left, wearing Corinthian helmet; below, denominational mark.
Frånsida
Female head, left; below, denominational mark.

objects: 48
Datum
280 B.C. - 276 B.C.
Valör
Triens
Myntverk
Romerska
Åtsida
Thunderbolt; in field to left and right, denominational mark.
Frånsida
Dolphin, right; in field below, denominational mark.

objects: 36
Datum
280 B.C. - 276 B.C.
Valör
Quadrans
Myntverk
Romerska
Åtsida
Right hand, vertical; on left, denominational mark.
Frånsida
Two grains of barley; between, denominational mark.

objects: 52
Datum
280 B.C. - 276 B.C.
Valör
Sextans
Myntverk
Romerska
Åtsida
Scallop shell, seen from outside; below, denominational mark.
Frånsida
Caduceus; to left and right, denominational mark.

objects: 19
Datum
280 B.C. - 276 B.C.
Valör
Uncia
Myntverk
Romerska
Åtsida
Knucklebone; below, denominational mark.
Frånsida
Denominational mark.

objects: 7
Datum
280 B.C. - 276 B.C.
Valör
Semuncia
Myntverk
Romerska
Åtsida
Acorn.
Frånsida
Ancient Greek Σ: Denominational mark.

objects: 22
Datum
275 B.C. - 270 B.C.
Valör
Didrachm
Myntverk
Uncertain value
Åtsida
ROMANO: Laureate head of Apollo, left. Border of dots.
Frånsida
Horse galloping right; above, star of eight rays. Line border.

objects: 49
Datum
275 B.C. - 270 B.C.
Valör
Didrachm
Myntverk
Uncertain value
Åtsida
ROMANO: Laureate head of Apollo, left. Border of dots.
Frånsida
Horse galloping right; above, star of sixteen rays. Line border.

objects: 51
Datum
275 B.C. - 270 B.C.
Valör
Double-litra
Myntverk
Italy (South)
Åtsida
Female head, right; hair bound with ribbon. Border of dots.
Frånsida
ROMANO: Lion walking right, holding spear in mouth.

objects: 7
Datum
275 B.C. - 270 B.C.
Valör
Double-litra
Myntverk
Italy (South)
Åtsida
Female head, left; hair bound with ribbon. Border of dots.
Frånsida
[ROMANO]: Lion walking, right, holding spear in mouth.

objects: 79
Datum
269 B.C.
Valör
Litra
Myntverk
Romerska
Åtsida
Helmeted head of Minerva, left.
Frånsida
ROMANO: Horse's head, right, with bridle.

objects: 9
Datum
269 B.C.
Valör
Litra
Myntverk
Romerska
Åtsida
Helmeted head of Minerva, left; border of dots.
Frånsida
ROMANO: Horse's head, left, with bridle.

object: 1
Datum
269 B.C.
Valör
Litra
Myntverk
Romerska
Åtsida
Helmeted head of Minerva, left.
Frånsida
ROMANO: Horse's head, right, with bridle.

objects: 7
Datum
269 B.C.
Valör
Litra
Myntverk
Romerska
Åtsida
Helmeted head of Minerva, right.
Frånsida
ROMANO: Horse's head, right, with bridle.

objects: 2
Datum
269 B.C.
Valör
Litra
Myntverk
Romerska
Åtsida
RO[MANO]: Helmeted head of Minerva, right .
Frånsida
ROMAN[O]: Horse's head, right, with bridle.
Visa poster 1 till 20 från 2269 resultater

Data alternativ

AtomKMLCSVVisualize

Geografisk

Filtrera resultaten

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Dateringsperiod