Είδος αντικειμένου: Νόμισμα
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 2269

objects: 6
Χρονολόγηση
326 B.C. - 242 B.C.
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Neapolis
Εμπροσθότυπος
Laureate head of Apollo, right.
Οπισθότυπος
ΡΩΜΑΙΩΝ: Forepart of man-headed bull walking, right. Flank of bull is decorated by star; above legend.
Χρονολόγηση
300 B.C.
Νομισματική αξία
Αβέβαιη αξία
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
Head of Minerva, right, wearing Attic helmet decorated with sea-horse
Οπισθότυπος
[R]OMANO: Man-headed bull, right; above, star; in exergue, inscription.

objects: 38
Χρονολόγηση
280 B.C. - 276 B.C.
Νομισματική αξία
Δίδραχμον
Νομισματοκοπείο
Μεταπόντιο
Εμπροσθότυπος
Head of Mars, left, wearing Corinthian helmet; behind, oak-spray.
Οπισθότυπος
ROMANO: Horse's head, right, on base with inscription; behind, corn ear.
Χρονολόγηση
280 B.C. - 276 B.C.
Νομισματική αξία
Litra
Νομισματοκοπείο
Μεταπόντιο
Εμπροσθότυπος
Head of Mars, right, wearing Corinthian helmet. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMANO: Horse's head, right; downward inscription; behind, corn ear.

objects: 26
Χρονολόγηση
280 B.C. - 276 B.C.
Νομισματική αξία
Ασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Janiform head of Dioscuri, hair tied with band.
Οπισθότυπος
Head of Mercury in petasus, left.

objects: 28
Χρονολόγηση
280 B.C. - 276 B.C.
Νομισματική αξία
Ημιασσάριον
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Head of Minerva, left, wearing Corinthian helmet; below, denominational mark.
Οπισθότυπος
Female head, left; below, denominational mark.

objects: 48
Χρονολόγηση
280 B.C. - 276 B.C.
Νομισματική αξία
Triens
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Thunderbolt; in field to left and right, denominational mark.
Οπισθότυπος
Dolphin, right; in field below, denominational mark.

objects: 36
Χρονολόγηση
280 B.C. - 276 B.C.
Νομισματική αξία
Κοδράντης
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Right hand, vertical; on left, denominational mark.
Οπισθότυπος
Two grains of barley; between, denominational mark.

objects: 52
Χρονολόγηση
280 B.C. - 276 B.C.
Νομισματική αξία
Sextans
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Scallop shell, seen from outside; below, denominational mark.
Οπισθότυπος
Caduceus; to left and right, denominational mark.

objects: 19
Χρονολόγηση
280 B.C. - 276 B.C.
Νομισματική αξία
Ουγγία
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Knucklebone; below, denominational mark.
Οπισθότυπος
Denominational mark.

objects: 7
Χρονολόγηση
280 B.C. - 276 B.C.
Νομισματική αξία
Semuncia
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Acorn.
Οπισθότυπος
Ancient Greek Σ: Denominational mark.

objects: 22
Χρονολόγηση
275 B.C. - 270 B.C.
Νομισματική αξία
Δίδραχμον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
ROMANO: Laureate head of Apollo, left. Border of dots.
Οπισθότυπος
Horse galloping right; above, star of eight rays. Line border.

objects: 48
Χρονολόγηση
275 B.C. - 270 B.C.
Νομισματική αξία
Δίδραχμον
Νομισματοκοπείο
Αβέβαιη αξία
Εμπροσθότυπος
ROMANO: Laureate head of Apollo, left. Border of dots.
Οπισθότυπος
Horse galloping right; above, star of sixteen rays. Line border.

objects: 51
Χρονολόγηση
275 B.C. - 270 B.C.
Νομισματική αξία
Double-litra
Νομισματοκοπείο
Italy (South)
Εμπροσθότυπος
Female head, right; hair bound with ribbon. Border of dots.
Οπισθότυπος
ROMANO: Lion walking right, holding spear in mouth.

objects: 7
Χρονολόγηση
275 B.C. - 270 B.C.
Νομισματική αξία
Double-litra
Νομισματοκοπείο
Italy (South)
Εμπροσθότυπος
Female head, left; hair bound with ribbon. Border of dots.
Οπισθότυπος
[ROMANO]: Lion walking, right, holding spear in mouth.

objects: 79
Χρονολόγηση
269 B.C.
Νομισματική αξία
Litra
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Helmeted head of Minerva, left.
Οπισθότυπος
ROMANO: Horse's head, right, with bridle.

objects: 9
Χρονολόγηση
269 B.C.
Νομισματική αξία
Litra
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Helmeted head of Minerva, left; border of dots.
Οπισθότυπος
ROMANO: Horse's head, left, with bridle.

object: 1
Χρονολόγηση
269 B.C.
Νομισματική αξία
Litra
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Helmeted head of Minerva, left.
Οπισθότυπος
ROMANO: Horse's head, right, with bridle.

objects: 7
Χρονολόγηση
269 B.C.
Νομισματική αξία
Litra
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
Helmeted head of Minerva, right.
Οπισθότυπος
ROMANO: Horse's head, right, with bridle.

objects: 2
Χρονολόγηση
269 B.C.
Νομισματική αξία
Litra
Νομισματοκοπείο
Ρώμη
Εμπροσθότυπος
RO[MANO]: Helmeted head of Minerva, right .
Οπισθότυπος
ROMAN[O]: Horse's head, right, with bridle.
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 2269

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Χρονική περίοδος